Ciljevi

 

Forum za bezbednost i demokratiju osnovan je 20. maja 2004. godine u Beogradu.  
FBD je nevladino i neprofitno udruženje. Kao nezavisna institucija demokratskog javnog mnenja i oblik interesnog udruživanja posvećeni smo  širenju demokratije u društvu i državi i podsticanju demokratskih reformi.
FBD je posebno  posvećen podsticanju uticaja i jačanja demokratske i civilne kontrole u sektoru bezbednosti, doprinosa unapređivanju rada državnog i javnog sektora, državne uprave, vladinih organizacija, državnih i javnih preduzeća i organizacija  kao i  podsticanju afirmacije tzv. civilnog društva, neprofitnih i nevladinih organizacija.
FBD kao svoj vrhunski vrednosni princip zastupa stanovište da su i pitanja odbrane i bezbednosti neodvojiva od pitanja građanskih i ljudskih prava i sloboda.