FBD HRONIKA

 

Zapad i Putinov narativ

ispisano na margini on-line debate jedne radionice

U okviru radionice Varšavske Euro-Atlantske letnje akademije Brian Whitemore* održao je 5. maja 2021. predavanje na temu Narativi, propaganda i kriza zapadnog liberalizma, sa zaključkom kako su narativi kao što su vladavina prava, podela vlasti, ljudska prava i mnogi drugi stvarni samo ako ljudi veruju u njih.

Vera u gore pomenute narative je, prema Whitemoreu, poljujana krizama s početka 21. veka, konkretno terorističkim napadom 11. septembra i svetskom ekonomskom krizom. A interesantno je napomenuti da je na (moje) pitanje o tome koji je od ova dva događaja više doprineo eroziji poverenja u dotadašnje narative i zapadne demokratije, Whitemore naglasio kako te događaje ne može da posmatra izolovano, ali je, ipak, potencirao hronološki značaj prvog.

To u izvesnom smislu govori o dubini krize poverenja u finansijski sistem, čija senka je bila prisutna tokom celog on‘line panela, konkretno kroz više puta ponavljanu tezu da je vrednost novca pre svega stvar konvencije, te da predstavlja jedan od brojnih narativa u koje verujemo.U
aktuelnoj klimi nepoverenja Wihitemore posebno apostrofira današnju Rusiju, sa Vladimirom Putinom, kao jednim od glavnih protagonista jednog novog narativa koji se bazira na vrednostima dijametralno suprotinim onima u narativima Zapada. I zbog kojeg lideri zapadnih zemalja moraju ponovo da savladaju pouke i nasleđe vlasititih narativa koje su im ostavili njihovi prethodnici.

Whitemoreovo predavanje me je podstaklo na razmišljanje o narativima kao konkurentskim ideologijama koje se iz generacije u generaciju nadmeću za prevlast nad ljudskim duhom i razumom ili još konktetnije na transformacije tih narativa koje su uočljive od kraja Drugog svetskog rata do današnjih dana.

Tokom Hladnog rata taj narativ je na Zapadu bio narativ o Slobodi – slobodi koja je bila predmet želja ljudi sa druge strane gvozdene zavese. Nakon njenog pada narativ o slobodi je postao narativ o Bezbednosti - bezbednosti koju je trebalo obezbediti nakon što je Hladni rat, naizgled, okončan pobedom narativa o slobodi. Nažalost, teroristički napadi 11. septembra demonstrirali su da moderne zapadne demokratije ne mogu da garantuju bezbednost svojim građanima, a svetska ekonomska kriza je tu nesposobnost ogolila i na finansijskom planu.

U takvom ambijentu ljudi na Zapadu su počeli da traže alternative. A jedna od njih je bio i narativ iz Putinove Rusije. Ali, to nije bio ni narativ o slobodi ni o bezbednosti. Taj narativ predstavlja konsenzus koji leži u samom srcu Putinovog režima i režima svih modernih populista širom Evrope i sveta. To je narativ o dominaciji.

Dominacija nad susednim državama, Dominacija nad sugrađanima, Dominacija nad manjinama. Dominacija nad ženama, a Dominacija nad svima onima koji nemaju dominaciju (nad tobom) je  (samo) kompenzacija, dodeljena nagarada,  od Vođe koji dominira svetom oko tebe i u tebi.

Prijemčivost ove priče na Zapadu ne sme biti zanemarena, naročito posle Brexita i pobede Donalda Trumpa na predsedničkim izborima 2016.

Danas više nego ikada od suštinske važnosti za naš narativ, narativ sveta, jeste da on ne bude narativ o Dominaciji, već narativ o Slobodi čije obećanje je moguće pretvoriti u stvarnost za sve građane današnjih demokratija.

Luka Jovanović, advokat
programski direktor FBD

 

* Brian Whitemore je gostujući viši saradnik pri Centru za Euroaziju Atlantskog saveta i vanredni profesor na Arlington Univerzitetu u Teksasu. Osnivač je i autor bloga Vertikalna moć i voditelj podkasta Vertikalna moć koji se oba fokusiraju na događanja u Rusiji.