Beograd, 19.juna 2022.SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ODBRANA BUDUĆE VLADE

Forum za bezbednost i demokratiju podeća javnost da se najnovije ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu dešava u skladu sa promenjenim izbornim zakonom i smatra neprimerenim nezadovoljstvo i kritiku odluke Upravnog suda o tome.

FBD kritiku ponavljlanja tih izbora ocenjuje kao licemernu kad dolazi sa strana političkih aktera koji su prošle godine i sami učestovali u donošenju izmena izbornih uslova, što se svojevremeno odvijalo i u konsultacijama sa EU, kao i od onih kojima ponavljanje izbora remeti političke kalkulacije oko broja poslaničkih mandata.

FBD te kritike osim kao licemene vidi i kao politički krajnje diskutabilne imajući u vidu da se izbori ponavljaju u mestu gde ishod glasanja direktno utiče na to da li će albanska nacionalna manjina u Srbiji imati makar i jednog svog predstavnika u najvišem predstavničkom i zakonodavnom domu zemlje.

FBD pred činjenicom da će ponavljanje izbora produžiti ionako već oduženo vreme konsituisanja parlamenta zemlje i izbora vlade ukazuje kako sadašnja politička situacija u zemlji, opterećena ruskom agresijom u Ukrajini, iziskuje povećanu političku opreznost i odgovornost političkih aktera koji utiču na politički ambijent u Srbiji, posebno u pogledu nastavka integracije Srbije u EU.

FBD naglašava da se to posebno odnosi na članove sadašnje ''vlade-u-odlasku'' (kao i sadašnje i moguće koalicione partnere vladajućeg SNS) a koji se svojim izjavama (bilo da su nepromišljene ili svesno i namerno u svojim istupima podmeću i nameću anti-EU i politički neprihvatljive koncepte) nedvosmisleno suprotstavljaju ciljevima koje je na početku svog drugog predsedničkog mandata izložio predsednik republike i već sad značajno i direktno pogoršavaju i otežavaju političku poziciju buduće vlade u njenim kontaktima sa Evropskom unijom.

FBD zbog takvih političkih iskakanja članova vlade-u-odlasku posebno ukazuje na odgovornost njene predsednice Ane Brnabić, kao što od predsednika Srbije, koji tek treba da predloži mandatara buduće vlade, očekuje da vladu koja još nije ni formirana, u svom javnom delovanju već sad i sam više štiti od političkih hipoteka koje joj se nameću i koje bi joj mogle otežati ionako teške probleme i poslove koji je očekuju i u zemlji i pri nastavku puta ka EU
.