BLOG  Pravni ugao

25.05.2021. 

Advokatske jabuke razdora
ili Lakše do pravde, ali 'malo morgen'(2)


Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD
 


Advokati na protestu ispred AKS u Beogradu 24.maja 2021.

 

Dogodilo se upravo ono na šta sam ukazivao. Pozivu na skup povodom protesta zbog novopredloženog nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku odazvalo se dva dana kasnije, 24. maja 2021. više od 200 advokata iz cele Srbije. A mesto okupljanja bilo je u centru grada ispred zgrade u u Dečanskoj 13 u kojoj je Advokatska komora Srbije. Ovaj izbor je bio rukovođen njihovim nezadovoljstvom netrasparentnošću postupanja AKS u ovoj stvari kao i ocenama da Komora nije zaštitila interese svojih članova.

Kako je nastao ovaj razdor između advokata i njihovih predstavnika u AKS? Kako se on može prevazići? Kako se slične situacije mogu izbeći u budućnosti?

Krenimo redom. Advokatska javnost je sa predloženim nacrtom izmena ZPP-a postala upoznata 19. maja 2021. kada ga je objavilo Ministarstvo pravde. Uz to je, istovremeno, uz tekst predloženih izmena, objavljeno i rešenje o formiranju radne grupe Ministarstva pravde za izradu radnog teksta izmena doneto još 23. februara 2021. A u tu radnu grupu AKS je imenovala sekretara Advokatske komore Vojvodine Milana Karaća 29. decembra PROŠLE godine!

Dakle, nije AKS upoznala svoje članove  sa sadržinom izmena jednog od najvažnijih zakona u pravnom sistemu Republike Srbije! A još uvek nije zvanično razmatrala ni rad svog predstavnika u radnoj grupi ministarstva - uprkos tome što je za postojanje grupe znala duže od 4 meseca. Za sve se saznalo tek od Ministarstva pravde.

Suočena sa opravdanim gnevom svojeg članstva, AKS je 21. maja 2021.  izdala Saopštenje kojim je pokušala da uveri advokate da će nedostatke predloženog nacrta ''u najvećoj meri'' ispraviti u neposrednim razgovorima sa Ministarstvom pravde. To Saopštenje nije dovodilo u pitanje niti se osvrtalo na izuzetno kratak rok koji je određen za javnu raspravu.

Tek nakon što je kritika predloženih izmena dospela i u najširu javnost posredstvom ovog bloga i portala novaS,  Advokatska komora Srbije je zajedno sa Ministarstvom pravde izdali su Zajedničko saopštenje 24. maja 2021.  pre podne, samo nekoliko sati  pre protesta ispred zgrade AKS zakazane za taj dan, u kojem se, naizgled, odustaje od 14. juna 2021. kao roka za okončanje javne rasprave (ali ne i od slanja samog nacrta na javnu raspravu) i ističe da će se razmatrati sve primedbe na predloženi tekst izmena zakona.

Iz ovog redosleda događaja se može zaključiti da Komora ni u jednom trenutku pre 19. maja 2021.  ni na koji način nije obavestila svoje članove ni o tome da je formirana radna grupa za izmenu ZPP, niti da Komora u njoj ima svojeg predstavnika, niti za koja se zakonska rešenja ''predstavnik komore i advokata'' u toj grupi zalagao. 

Situacija i gnev koji su kolege advokati ispoljili 24. maja 2021. ispred Terazijskog tunela mogli su biti izbegnuti da je rukovodstvo AKS blagovremeno obaveštavalo advokate o aktivnostima oko ovog Nacrta, ko predstavlja AKS u radnoj grupi Ministarstva i da je pokazivala više interesovanja za mišljenja i stavove svojih članova PRE nego što je završen rad na Nacrtu izmena i da se sa svojim članstvom istinski konsultovala o tome kakva rešenja, u korist advokature i građana Srbije, izmene zakona treba da implementiraju. Time bi i sama pozicija AKS u saradnji sa Ministarstvom pravde bila utoliko jača.

Pouka je da bi tako, ili slično, trebalo postupati i uvek primenjivati prilikom obavljanja poslova koji su u javnom interesu. Rukovodstvo AKS trebalo je da bude svetao primer dobre prakse u tom smislu.  Nažalost, u ovom konkretnom slučaju,  tom zadatku  pokazalo se kao nedoraslo.
Koliko je ovakvih sličnih razočarenja, u toku ili u zametku,  ne samo u advokaturi, možemo samo da strepimo.


Advokati na prtotestu ispred Terazijskog tunela u Beogradu 24.maja 2021.