BLOG  Pravni ugao

07.05.2021. 

Izbori i advokati

Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD
 

Izbori su 8.maja 2021. u subotu. Nisu u pitanju izbori u kojima najšira javnost može da učestvuje. Kandidati na tim Izbizborima nisu opštepoznati. Međutim, nemojte dozvoliti da vas to dovede u zabludu. U pitanju su izbori koji će značajno uticati na vas, vaše živote, vaše poslove i vašu zbilju – što direktno, što indirektno.

Naime, ove subote se biraju 102 predstavnika Advokatske komore Beograda u Skupštini Advokatske komore Srbije kao i 8 članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Zašto je ovo važno? Za Vas? Za one koji na tim izborima ne mogu da učestvuju?

Skupština Advokatske Komore Srbije odlučuje i raspravlja o svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata, unapređivanje pravnog i pravosudnog sistema, kao i o svim pitanjima koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica.

Upravni odbor AKS, u okviru mnogih svojih poslova, među kojima valja izdvojiti predlaganje državnim organima mera za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema, izbor kandidate za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i predstavnika AKS i članova organa i tela iz reda advokata u organima i organizacijama, sprovodi odluke Skupštine.

Sva ta ovlašćenja i poslovi mogu se svesti na jedan – ostvarivanje vladavine prava u Srbiji.

Podsećanja radi, Advokatska komora Beograda i preko pet hiljada advokata upisanih u nju bira nešto manje od 50% od ukupnog broja predstavnika u Skupštini AKS i trećinu članova Upravnog odbora AKS.

Ne morate biti advokat da bi ste znali koliko je vladavina prava značajna i kakvo je stanje sa vladavinom prava u Srbiji danas. Ona se priziva na ulici, u slavskom salonu, na konferencijama za novinare, u vestima, na naslovnim stranama, u Narodnoj skupštini, pred sudovima, na društvenim mrežama – cela Srbija je priziva svuda u Srbiji.

Advokatura, kao slobodna i samostalna profesija, biće u jedinstvenoj poziciji da usliši te pozive.

U kojoj meri će ona to učiniti ne zavisi samo od nje, iako je taj faktor presudan.

Odazivanje advokature pozivu za ostvarivanje vladavine prava u Srbiji uslovljeno je i time koliko će je javnost na to podsećati. Kao i na to da se svaki advokat  stupajući u advokaturu obavezao da čuva čast i ugled vlastite profesije, a i na posebnu odgovornost, koju svaki advokat ima, jer savesno obavljanje advokatske profesije predstavlja osnovnu garanciju ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih sloboda i prava.

Nije da na tom putu srpske advokature nedostaje poteškoća. Naprotiv. Pritisci kojima je advokatura izložena su brojni. Osim spoljašnjih faktora koji nastoje da je ućutkaju, marginalizuju i potčine, advokatura je rastrgnuta i iznutra, između unutrašnjih strogo poslovnih, partikularnih, interesa s jedne strane i političkih interesa koji nastoje da je instrumentalizuju zarad ostvarivanja političkih ciljeva grupa i pojedinaca izvan profesije s druge strane. Advokatura bi morala pronaći snagu da se odupre ovim pritiscima, da hrabro preuzme ulogu koju su joj zakoni Srbije namenili i da počne da ispunjava dužnosti koje građani Srbije od nje s pravom očekuju.

Izazov je tu, veliki.
I breme je tu golemo.
A možda i prilika. Da za advokaturu 8. maj bude dan pobede!?