Beograd, 23. februar 2021. 

                                                                                SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                                     SLOBODA REČI, PRETNJE I PAJSERI
 

Grupa 46 FBD koja je  posvećena zaštiti Ustavom garantovane slobode mišljenja i izražavanja pokrenuta je sa ciljem da u svakoj mogućoj prilici podseća i ističe da to pravo ne sme biti ugrožavano ili uslovljavano saglasnošću ma kojeg pojedinca ili ma koje grupe i da uvek staje u zaštitu onih kojima se to pravo osporava ili uskraćuje.

Zato G46 nedvosmisleno osuđuje verbalni linč i pretnje koje se poslednjih dana valjaju društvenim mrežama i tabloidima, a koje se usmeravaju ka profesoru Beogradskog univerziteta i članu političke organizacije Glas dr Ivanu Videnoviću zbog njegovog javno iznetog stava o filmu Dara iz Jasenovca i aktuelnom društvenom kontekstu u koji ga on smešta i u kojem ga sagledava.
To postaje posebno zlokobno u svetlu incidenta koji se, skoro u isto vreme, desio na Kosovu i mučkog grupnog premlaćivanja sina kosovskog političara srpske nacionalnosti Nenada Rašića, od strane njegovih sugrađana iste, srpske, nacionalnosti. kojem se zamera što na političkoj sceni Kosova nastupa odvojeno od najveće srpske političke stranke na Kosovu,  Srpske liste.

G46 ponovo naglašava kako niko nema pravo da, koristeći se mračnjačkom retorikom i metodama, osporava ili zabranjuje govor i stav kojim se ne ugrožavaju ustavom garantovana prava, a još manje da se u ime „jedinstva“ i „u žaru političke borbe“ podstrekava agresivnost ili poziva ili pribegava fizičkom nasilju, poput onog u Lapljem selu, do sada čak i za domaće prilike neviđenog huliganskog pira nacističkog tipa.

Pretnje nasiljem i smrću profesoru Videnoviću i pajseri za mladog Rašića nisu nikakvi izolovani incidenti već logički niz i posledica u kojem fizički linč proističe iz verbalne agresije i političkih denuncijacija tkanih netolerancijom i mržnjom.
To predstavlja ne samo ugrožavanje ustavnih prava na slobodu mišljenja i govora već i egzistencijalnu pretnju za sve građane Srbije.


Ukoliko želite da javno podržite ove stavove Grupe 46 molimo vas da nam to javite e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
Aida Ćorović; društvena aktivstkinja
Dinko Gruhonjić, profesor univerziteta i novinar
Luka Jovanović, advokat, koodinator G46
Milan Jovanović, predsednik FBD
Aleksandar Olenik, advokat