09. maja 2020.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Tri predloga

 

Forum za bezbednost i demokratiju najoštrije osuđuje jučerašnji napad na ministre i narodne poslanike organizovan od strane Srpskog pokreta „Dveri“ i njihovih pristalica, kao i sve učestalije pozive od lidera te stranke Boška Obradovića na dalju eskalaciju nasilja tokom pandemije od koje je stradalo više od 200.000 ljudi!

U tom smislu, budući da ni „Dveri“ ni g. Obradović ničime ne ukazuju da neće nastaviti sa ovakvim vidom nasilničkog i remetilačkog delovanja koje sračunato ugrožava ustavni poredak i živote svih građana Srbije, Forum za bezbednost i demokratiju apeluje i predlaže:

- Da se Savez za Srbiju  javno i nedvosmisleno distancira od aktivnosti Srpskog pokreta „Dveri“ i izjava g. Obradovića i da bez odlaganja isključi „Dveri“ iz Saveza za Srbiju kako bi se sačuvao integritet protesta „STOP nasilju“ čiji je povod upravo bio fizički napad na g. Borka Stefanovića. 
U suprotnom deliće punu odgovornost za sve posledice koje budu proizašle iz njihovog delovanja.

- Da Narodna skupština Srbije sazove vanrednu sednicu na kojoj bi se narodnim poslanicima koji su učestvovali u jučerašnjim neredima ispred Narodne skupštine oduzela poslanički imunitet kako bi oni mogli krivično da odgovaraju za počinjena dela protiv državnih organa i javnog reda i mira prema slovu zakona.

- Da nadležni državni organi (Vlada Republike Srbije, Republički javni tužilac  i ministar lokalne samouprave)  pokrenu postupak za zabranu rada i brisanje iz registra političkih stranaka Srpskog pokreta „Dveri“ pred Ustavnim sudom Republike Srbije zbog delovanja koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i podsticanje mržnje i netrepeljivosti među svim  građanima Srbije.