Beograd, 5.jula 2024.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVODOM NAJAVA SVESRPSKOG SABORA U CRNOJ GORI

Forum za bezbednost i demokratiju sa velikom zabrinutošću prati vesti i najave o sazivanju Svesrpskog sabora u Podgorici, koji se najavljuje za 12. jul 2024. godine.

FBD akcentuje da se kao organizatori i inicijatori ovog skupa pominju i lica kojima bi baš tog dana Viši sud u Podgorici trebalo da izrekne presudu na osnovu optužnice SDT za pripremanje terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, znanoj kao Afera državni udar (što se može smatrati organizovanim pritiskom na sud) i isto tako tik uoči 13. jula Dana državnosti Crne Gore (što takođe ne može biti slučajno u kontekstu znanih višegodišnjih protivljenja suverenitetu i nezavisnosti Crne Gore i pokušaja njenog odvraćanja od NATO-a, EU i Zapada).

FBD smatra da zbog toga Srbija kao država, čiji je predsednik pozvan da učestvuje na ovom skupu, mora sagledati opasnosti i političke rizike i posledice da ovaj skup bude nova  smišljena opstrukcija evroatlanskih agendi Crne Gore i eskalacija bezbednosnih rizika na Zapadnom Balkanu.

FBD posebno ističe da taj skup nosi velike političke rizike kako za Crnu Goru, koju posle dobijanja IBARa očekuje zatvaranje pregovaračkih poglavlja u pristupanju EU, tako i za Srbiju i održivost njene pozicije kao države kandidata za EU već opterećenu ukazivanjem na njenu neusaglašenost sa medjunarodnom i bezbednosnom politikom EU i dosadašnjim kritikama i sumnjama u pogledu tzv. politike srpskog sveta.

FBD zato smatra da upravo povodom skupa zakazanog za 12. jul u Podgorici Srbija mora nedvosmisleno sprečiti sve pokušaje da kao država bude uvučena i iskorišćena za političke ciljeve onih političara u Crnoj Gori i van nje koji se eksponiraju kao antizapadni, antievropski i anticrnogorski, kao i da sabiranje Srba ne nanosi štetu Srbiji kao državi.

FBD, na kraju, ali ne i na poslednjem mestu ističe da odgovoran pristup i odnos države Srbije prema političkim, pa i bezbednosnim rizicima najavljivanog  okupljanja Srba u Podgorici mogu značajno doprineti i preko potrebnom smanjivanju vidnog nepoverenja i sumnji u susednim državama regiona, kao i kod značajnih aktera medjunarodne politike EU, do kojih je došlo nakon Svesrpskog Sabora održanog početkom juna u Beogradu.

Molimo vas da razmislite o vašoj podršci
Forumu za bezbednost i demokratiju.
Možete nas podržati na sledeće načine

DONIRAJTE ODMAH