Beograd 13.01.2024.                                                                                                              

                                                               SAOPŠTENJE ZA JAVNOST                                    

    SPECIJALNI TUŽILAC ZA SPECIJALNE NEPRAVILNOSTI

Forum za bezbednost i demokratiju sa zabrinutošću konstatuje da se nakon održanih parlamentarnih izbora održavaju i jačaju strahovanja na koja smo upozoravali u naša dva prethodna saopštenja, dok je društvo, istovremeno, izloženo pretnji nastavka urušavanja poverenja u njene državne institucionalne kapacitete i ugrožavanja nastavka puta integracije Srbije u EU, koje takva situacija još više pogoršava.

FBD u takvom kontekstu gleda i na nastavak ukazivanja na ozbiljne nepravilnosti i manjakvosti izbornog procesa koje iznose opozicione partije u Srbiji i smatra da se ona i nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora ne mogu zanemariti i ostaviti po strani već da ih (uključujući tu i sve one kritikenavođene od strane inostranih posmatrača) valja do kraja i detaljno razjasniti.

FBD zato naglašava da je obaveza i u najboljem interesu nadležnih državnih organa i institucija, odlazeće i buduće vlade, upravo da sve iznošene primedbe na izbore budu ozbiljno i efikasno razmotrene, te da je najefikasniji i najekonomičniji put da se to postigne - imenovanje Specijalnog tužioca koji bi ispitao sve navedene nepravilnosti u vezi sa nedavno održanim izborima, uključujući tu i postojanje eventualnih osnova za utvrđivanje krivične odgovornosti grupa ili pojedinaca u vezi sa tim nepravilnostima i za koje bi ih krivično ih gonio u skladu sa zakonom.

FBD je uveren da bi se, s jedne strane, na taj način izbeglo jačanje postojećih postizbornih napetosti  uz dalje sužavanje političkih opcija za njihovo mirno prevazilaženje, a sa druge, ojačalo međunarodno poverenje u državne institucije i vladavinu prava u Srbiji koja je jedan od preduslova nastavka EU integracija, a proglašenu izbornu pobedu vladajuće stranke za toliko učinilo ubedljivijom.

FBD istovremeno naglašava da bi postupanje ovog tužioca moralo biti daleko transparentnije i efikasnije od dosadašnjeg postupanja tužilaštva u istrazi koja je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu pokrenuta povodom događaja u Banjskoj na severnom Kosovu 24. septembra prošle godine, čime bi bile izbegnute sumnje i posledice sumnji u ozbiljnost istrage, i u domaćoj i međunarodnoj javnosti.

FBD na kraju, ali nikako na poslednjem mestu smatra da bi imenovanje predloženog specijalnog tužioca osim toga što bi deeskaliralo postojeće tenzije na političkoj sceni Srbije istovremeno  stvorilo i preko potrebni prostor za suočavanje sa ozbiljnim političkim izazovima koji Srbiju očekuju na međunarodnom planu.Molimo vas da razmislite o vašoj podršci
Forumu za bezbednost i demokratiju.
Možete podržati na sledeće načine
DONIRAJTE ODMAH
UPLATOM NA NAŠ RAČUN