Pravni ugao                                                                                                                       
21. novembra 2023. 

                                                                                         Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD

                                     DALJE NEĆE MOĆI

Za 25. novembar zakazana je redovna sednica Skupštine Advokatske komore Beograda. Biće to četvrti pokušaj da se ona održi, nakon neuspeha prethodne tri na kojima nije bilo kvoruma za rad Skupštine.

Ovog puta, međutim, taj trend bi mogao da se preokrene.

Da bi se bolje razumelo zašto on štaviše  mora da se preokrene moramo da se podsetimo na neke događaje koji su prethodili kako ovoj zakazanoj sednici tako i nizu neodržanih sednica pre nje.

Krenimo redom.

Na sednici Skupštine Advokatske komore Beograda održanoj 5. juna 2021, beogradski advokati su se izjasnili protiv Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i zahtevali su da se taj nacrt povuče iz javne rasprave.

Ova odluka bila je kulminacija tadašnjih protesta sa kojih se govorilo da je predloženi tekst izmena izuzetno problematičan, da se njime ograničava pravo na pristup sudu svim građanima Srbije, diskriminišu građani slabijeg imovnog stanja i favorizuju interesi bogatih i moćnih na uštrb prava onih koji to nisu.

Jednako sporno kao i sam nacrt učesnicima tog protesta bilo je postupanje rukovodstva advokatskih komora povodom njega. Oni su (opravdano) smatrali da oni nisu štitili profesionalne interese advokature i optuživali su ih da su pristali na „kolaboraciju“ sa interesnim grupama i pojedincima kojima je tekst nacrta koji je pušten na javnu raspravu najviše pogodovao.

Čak je u svojoj odluci o obustavi rada na teritoriji grada Beograda usvojenoj 21. decembra 2021. godine – povodom koje se i dalje vodi spor pred Višim sudom u Beogradu – AKB eksplicitno tražila da se taj nacrt zakona povuče iz javne rasprave i da se novi izradi uz adekvatnije učešće predstavnika AKB!

Iako od te obustave, formalno neokončane i neformalno sabotirane, danas nije ostao ni kamen na kamenu među advokatima je postojalo uverenje da je nacrt izmena ZPP koji ju je podstakao delio njenu sudbinu.

Međutim, dve godine nakon te odluke, a uoči sednice Skupštine AKB, priča o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama ZPP dobila je svoj neočekivani nastavak.

Advokatskoj komori Beograda krajem okotobra Ministarstvo pravde je, preko AKSrbije, dostavilo na izjašnjavanje  (naizgled niotkuda!) izmenjeni nacrt ovog zakona. A na njemu je opet radila radna grupa u kojoj AKB ponovo nije bila adekvatno predstavljena. Isto tako ni  taj ''novi Nacrt'' u bitnijoj meri nije uvažio primedbe koje su postojale na prvi tekst nacrta - pri čemu je čak i legalnost celokupne procedure u kojoj je ovaj obnovljeni nacrt nastao sporna.

Nejasno je zašto je ovaj izmenjeni nacrt komorama dostavljen uoči raspuštanja Narodne skupštine i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Nejasno je kako rukovodstva advokatskih strukovnih udruženja ne vide da bi sudelovanjem u toj mimikriji od procedure advokatske komore bile zloupotrebljene i svedene na smokvin list kojim bi vlada u odlasku „partnerstvom“ sa advokaturom prikrivala otvoreni rat u kojem se nalazi sa ostatkom društva i zašto se rukovodstva otvorenije ne suprotstavljaju tome.

Nejasno je zašto UO AKB smatra da ovaj opetovani blamantni pokušaj instrumentalizacije advokature i procesa izmena nekih od najznačajnijih zakona za samu advokaturu u kontekstu očekivanih parlamentarnih izbora 17. decembra ne treba da bude nešto o čemu će se pričati na njenoj predstojećoj Skupštini.

Nejasno je kako je za isti taj UO daleko preče pitanje za advokaturu Beograda kupovina za potrebe komore „osnovnih sredstava“ (u zagradama objašnjenih kao poslovni prostor vredan skoro milion eura).

Nejasno je možda najviše od svega i kako i da li UO zaista očekuje da će potiskivanjem rasprave o jednom od  najvažnijih zakona za advokaturu, kupovinom pomenutog poslovnog prostora, zgrade, advokati pristati da ih smeste u kulu od slonovače sa koje će posmatrati rasulo koji nas sve više okružuje.


Upravo zbog svega navedenog, ove subote beogradski advokati moraju, sa platoa Slobodana Jovanovića i iz amfiteatra Radomira Lukića, jasno svojim predstavnicima u UO, gradu Beogradu i celoj Srbiji poručiti:

- Da se beogradski advokati protive svim manipulacijama kojima vladajuća većina pokušava instrumentalizaciju  njihovog strukovnog udruženja i da u senci parlamentarnih izbora, postanu saučesnici u nezakonitom postupanju Ministarstva pravde u procesu izmena jednog od najznačajnijih sistemskih zakona.

- Da je i dostavljeni „prepravljeni“ nacrt izmena Zakona o parničnom postupku apsolutno neprihvatljiv za advokaturu jer se njime ograničavaju prava građana Srbije koja su oni pred sudovima ove države kao pripadnici samostalne i slobodne profesije pozvani da štite. 

- Da  u ovom društvenom trenutku koji je bez presedana rukovodstvo komore koje nije ni spremno ni voljno da ove poruke artikuliše i koje bi se radije bavilo samo sobom, dok celo društvo oko njega tone u haos, nije ni sposobno ni dostojno da predstavlja najveću advokatsku komoru u sastavu Advokatske komore Srbije.

Nadati se da kolegama iz Beograda neće trebati više od jednog pokušaja da upute ove poruke. Ni oni ni društvo nemaju vremena za gubljenje.