ENG
Beograd, 25.9.2023.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Šta posle Banjske

Forum za bezbednost i demokratiju uz najoštriju osudu pojave još uvek neidentifikovanih paravojnih formacija izražava i najdublju zabrinutost povodom njihovog sukoba s kosovskim policijskim snagama na severu Kosova koji predstavlja dosad najveću i direktnu opasnost i pretnju uspešnom okončavanju Briselskog dijaloga, implementaciji francusko-nemačkog plana i bezbednosti u regionu.

FBD smatra da Srbija mora, ukoliko ne želi da se njena posvećenost ovim procesima dovede u pitanje, iskoristiti sve svoje obaveštajne i diplomatske kapacitete kako bi se stiglo do saznanja i odgovora na pitanja kako je došlo i ko sve stoji iza podsticanja na paravojno organizovanje lokalnog srpskog stanovništva na severu Kosova i njegovog podsticanja na oružane sukobe, a koje je i rezultiralo jučerašnjim zbivanjima oko sela Banjska.

FBD naglašava da su takva saznanja i odgovori važni kako za održavanje dosadašnjih dobrih odnosa i razumevanja Srbije i EU u pogledu važnosti Briselskog dijaloga i sporazuma, tako i očuvanje i jačanje unutrašnjih demokratskih i bezbednosnih kapaciteta koje događaji i metodi slični onima kojima se juče svedočilo na severu Kosova mogu ozbiljno ugroziti.

FBD u tom smislu očekuje od Saveta za nacionalnu bezbednost i državnih vlasti da izađu u javnost sa svim dostupnim informacijama vezanim za događaj u Banjskoj i preispitaju dosadašnju obaveštajnu aktivnost i reagovanja u tom smislu.
FBD, jednako tako, očekuje i njihovu punu saradnju sa misijom KFOR-a i EULEX-a radi otkrivanja i procesuiranja svih lica odgovornih za događanje u selu Banjska, kao i za napade i ranjavanje vojnika KFOR-a pre nekoliko meseci, takođe u incidentima na severu Kosova.

FBD naglašava da aktuelizovanje povratka Srba u kosovske institucije, posebno policije, sada podrazumeva i prethodno okončanje pomenutih istraga.
FBD je uveren da je to ipak moguće, posebno uz primenu iskustvava iz nekadašnjih sukoba na jugu Srbije, kao i rehabilitaciju nekadašnjih projekata multietničke policije bitnih za očuvanje mira i izgradnju uzajamnog poverenja.