Beograd, 26.8.2023.
                                                                       
                                                             SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                                     DA ZABRANE ULASKA U ZEMLJU STRANCIMA
            NE UGROŽAVAJU DEMOKRATSKU I MEĐUNARODNU REPUTACIJU SRBIJE 

Forum za bezbednost i demokratiju sa konsternacijom prati sada već niz zabrana ulazaka u Srbiju stranim državaljiniima čiji politički stavovi ili aktivnosti nisu bliski ili smetaju aktuelnoj vlasti. To je ove nedelje potvrdila i zabrana ulaska u Srbiju crnogorskoj građanskoj aktivistkinji gospođi Jovani Marović, koja je do nedavno bila i crnogorska ministarka za eu-integracije i potpredsednica vlade.

FBD sa velikom zebnjom konstatuje da se sada već sasvim argumentovano može govoriti o zabrinjavajućoj pojavi novih obrazaca ponašanja granične policije i bezbednosnih službi, kao i da je niz sličnih zabrana ulaska u Srbiju za koje se saznalo tokom leta doprineo nikako zanemarljivim posledicama i promenama štetnim po percepciju demokratske i međunarodne reputacije  aktuelnih vlasti.

FBD istovremeno i sa zabrinutošću smatra da opasnosti takvih posledica nije umanjilo ni reagovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u slučaju gospođe Marović - posebno deo njegovog iskaza da je od nadležnih za bezbednost zatražio takoreći svojevrsno pomilovanje za gospodju Marović te da joj se ubuduće dozvoljava ulazak u Srbiju uprkos njenih protivpravnih radnji po nacionalnu bezbednost!

FBD s druge strane smatra da je svojim reagovanjem predsednik reaktuelizovao važnost tematike i potrebe preispitivanja sadašnjih bezbednosnih praksi kako bi se prilikom definisanja pretnji po tzv. nacionalnu bezbednost u budućnosti sprečavala diskutabilna tumačenja i primena bezbednosnih proipsa i procedura, posebno ako su ona prema ličnim nahođenima.

FBD u tom konetekstu očekuje i dužnu reakciju i raspravu o svemu pomenutom u nadležnom skupštinskom odboru, potaknutom i izjvavom predsednika države,kojom bi se  doprinelo reafirmaciji važnosti premanentne demokratske,  parlamentarne i civilne kontrole bezbednosnih službi, jer bi slabljenje ili zapostavljanje istih predstavljalo korak unazad u odnosu na proklamovani evropski put Srbije.

FBD svakako ne na poslednjem mestu očekuje i od Vlade Srbije i njene predsednice  gospođe Brnabić da će uz nužnu saradnju ministra unutrašnjih poslova g. Bratislava Gašića preispitati slučajeve svih dosadašnjih sprečavanja ulaska u zemlju stranih državljana, osvedočenog demokratskog ili mirovnog angažmana i protivljenja agresiji Rusije na Ukrajinu, budući da su privukli pažnju i uznermirili političku i širu domaću javnost, kao i javnost u susedstvu i u EU.

FBD smatra da javnost ima pravo da očekuje takav zvaničan stav vlade Srbije prema ovim događajima, a vlada obavezu, jer važnost i razvoj događaja oko ovih zabrana prevazilazi staus  uobičajenih postupanja i internih komunikacija izmedju vlade i bezbednosnih službi i predsednika države.