Beograd, 7.7. 2023.

                       SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 
        POVODOM OBRAĆANJA PREDSEDNIKA SRBIJE

Forum za bezbednost i demokratiju kao prvu reakciju povodom vanrednog obraćanja Predsednika Srbije 6. jula 2023. godine, mimo drugih znakovitih i važnih momenata, posebno akcentuje reči o potencijalnom proglašavanju tzv. privremenih instistucija na Kosovu za terorističke organizacije.
FBD smatra da te reči, po svojim implikacijama i mogućim posledicama, zaslužuju i iziskuju posebnu pažnju ne samo u Briselu, nego i u domaćoj javnosti, posebno kod one koja strahuje od daljeg urušavanja i novih prepreka u približavanju i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. 


FBD, istovremeno, smatra da bi  takva mera pre svega, ako ne i samo, još više otežala preko potrebnu deskalaciju tekuće krize na Kosovu, da bi više koristila onima protiv kojih je navodno usmerena nego samoj Srbiji, i svakako bi najviše koristila politikama u regionu Z. Balkana i van njega koje svoju političku korist vide i traže u urušavanju i napuštanju dijaloga Beograda i Prištine i ukucavanju poslednjih eksera u sanduk u kome bi bio sahranjen Brisleski sporazum, a integrativni procesi Z. Balkana u EU zaustavljeni u celini i dugoročno.

FBD i ovom prilikom smatra da je svaka konfrontacija sa Zapadom i EU štetna po interese srpske manjine na Kosovu, kao i da štetu konfrontacije Srbije sa Evropskom unijom i SAD, ''druge strane'' ne mogu i neće kompenzirati već će ih samo koristiti za svoje velikodržavne interese - bez ikakvih obzira na posledice po kvalitet življenja i budućnost gradjana u Srbiji.   

FBD ovom prilikom, na kraju ali ne na poslednjem mestu, smatra da će najava moguće zabrane izvoza municije iz Srbije, voditi prevashodno dodatnom nerazumevanju i biti štetna i po ekonomske i po političke interese Srbije.
FBD jednako tako strahuje kako bi takva odluka među partnerima Srbije u EU i NATO mogla biti smatrana i znakom većeg uvažavanja interesa Ruske Federacije pri njenoj agresiji na Ukrajinu bacajući senku na prvobitnu odluku Srbije kojom je osudjena ruska agresija na ovu zemlju.