In memoriam

Ivo Banac 1947-2020

IVO BANAC istoričar, političar i pisac  preminuo je 30.juna 2020,u Zagrebu, u 74. godini života. Banac je bio profesor emeritus istorije Univerziteta Yale, a na tom je univerzitetu  u dva mandata rukovodio  (Master) Pierson Collegeom. Bio je jedan od osnivača i predsednik Liberalne stranke, poslanik u Hrvatskom saboru i ministar za zaštitu životne okoline i prostorni urbanizam. Poslednjih deset godina održavao je Letnju školu Yale unuverzitta u  Dubrovniku.
Reči o  njemu kao istoričaru koje ovde donosimo naipisala je 2018. povodom njegovog 70. rodjendana SONJA BISERKO, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i članica našeg Saveta prijatelja 

IVO BANAC 
O Jugoslaviji

 

 
      Sonja Biserko

Ivu Banca kao istoričara upoznala sam nakon što je objavio kultnu knjigu o Nacionalnom pitanju u Jugoslaviji, a kao prijatelja znam ga od devedestih, od kada smo neprekidno u komunikaciji.
Godinama se, osim u Zagrebu, Beogradu, Dubrovniku srećemo i u Mostaru na konferencijama koje organizuje, takodje naš dragi prijatelj Rusmir.
Godinama vodimo razgovore o Jugoslaviji, njenom nasledju, ratovima i sl. Ne slažemo se uvek, ali su ti razgovori uvek inspirativni i mislim, korisni za svakog pojedinačno.

Ja ću govoriti o Ivinim stavovima o Jugoslaviji, njenom raspadu i nasledju i generalno o retrospektivi jugoslovenske države. On je o tome napisao i knjigu „Raspad Jugoslavije“, koja je veoma citirana, ali i brojne druge tekstove i intervjue koji su posvećeni toj temi.

Kao istorčar Banac je sve faze Jugoslavije kontekstualizovao i otuda njegove veoma značajne i realne analize. Osim toga, čini mi se, da se obsesivno vraća na tu temu, tragajući za odgovorima o njenom nastanku i nestanku, stalno imajući pošten odnos prema istorijskim činjenicama, uz dubinsko zalaženje u suštinu problema.
Jugoslaviju kao državni okvir, suprotno danas brojnim analitičarima na svim stranama - da je bila veštačka tvorevina, Ivo ne dovodi u pitanje i podvlači da je “na početku svog postojanja zadovoljavala potrebe njenih glavnih činilaca”.
Za Srbiju, kako ističe, Jugoslavija je predstavljala rješenje srpskog pitanja, u smislu da je omogućila da doista svi Srbi žive u jednoj državi, a za Slovence i Hrvate ona je predstavljala jamstvo da njihovi etnički teritoriji neće biti podijeljeni. Medjutim, smatra da ona “nikada nije riješila čitav niz unutrašnjih suprotnosti, što je dovelo do njenog brutalnog kraja”. Od osnivanja pratili su je unutrašnji sukobi nacionalnih ideologija i nije se došlo do formule koja bi sve zadovoljila. Upravo zbog toga se nije mogla razvijati kao demokratska država. Jugoslavenstvo nije bilo moguće osmisliti, jer su se vrlo često pod tim pojmom podrazumijevali sasvim suprotni sadržaji.

Uz stanovita manja odstupanja Banac smatra da su republičke granice bile pravedne i da su zadovoljile najveći broj interesa.
Ideja o federaciji kakva je zamišljena na zasjedanjima AVNOJ-a i kako je kasnije bila dograđivana nema prigovora.
Kada je u tu formulu unesen realan federalni sadržaj dolazi do prvih sukoba koji su na kraju doveli do propasti druge jugoslovenske države.

Banac formulu o "bratstvu i jedinstvu", takodje osporavanu sagledava sa stajališta ondašnjeg trenutka i gleda na nju kao odgovor na programe koji su bili na djelu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Njena alternativa je bila genocidna politika koju su provodili i ustaše i četnici i kojima je trebalo odgovoriti na realan način.
Komunistička partija za vrijeme Drugog svjetskog rata nije bila unitaristička već je stvarala kompleksnu Jugoslaviju, što je podrazumevalo nacionalno oslobođenje.

Zanimljiva i originalna su i Banjčeva zapažanja o Titu.
Po njemu, Tito, danas najosporavanija ličnost u svim novonastalim zemljama, je bio epicentar državnog okupljanja, ali, pri čemu ne postoji jedan Tito, već ih ima više.
On smatra da je Tito bio uvjetovan bitnim obilježjima komunističkog pokreta, dakle onog političkog smjera što se pokazao presudnim u ovom dijelu Evrope.

Koreni raspada Jugoslavije leže u sedeamdesetim kad su i Hrvatska i Srbija kao dve najveće republike ponudile nova rešenja. Smatra velikom greškom što su srpski liberali kao najevropskije vodjstvo Srbije ikada smenjeni. Isto se može reći i za Hrvatsku. Ono što je ondašnje partijsko vodstvo nudilo nije samo koncept tzv. "hrvatskog proljeća", već je bila reč o reformi partije u pravcu pluralnih rješenja.
Raspad Jugoslavije povezuje sa raspadom komunizma kao sistema, ne samo u Jugoslaviji, nego u cijeloj istočnoj Evropi, jer je došlo do raspada ideologije. To je bila velika šansa za nacionalizam, jer je bio mnogo uvjerljiviji od socijalističke ideologije.

Rat je bio u funkciji stvaranja etnički homogenih država, jer se išlo za potpunim razgraničenjem na etničkoj osnovi, a to se može postići jedino prinudom, odnosno zločinom.
Kada je reč o karakteru rata, Banac smatra da je reč o agresiji, izvršenoj prema nizu republika.
Nema sporenja oko toga da su to uradili Srbija i JNA.
Bilo je i elemenata etničkog rata, posebno u Bosni i Hercegovini gde je počinjen i genocid. Rat je došao iz Srbije, pa onda i iz Hrvatske. Vjerski rat nije bio, ali ne treba zapostaviti neke verske elemente u sukobljavanjima.

Slobodan Milošević je, po Bancu, izraz očaja političkih opcija u Srbiji, on je predstavljao izraz za sve frustracije srpskog društva, i tu je ulogu magistralno odigrao, dakako na dugoročnu štetu srpskog društva. Kao glavni junak srpskog nacionalizma bio je i njegov grobar, što je Miloševićeva trajna baština.

Kada je reč o Oluji, smatra da mnogo toga govori u prilog teze da se radi o dogovoru Zagreba i Beograda. Moglo bi se pretpostaviti da je napravljen ustupak Tuđmanu u trenutku kad se nije znalo kuda će krenuti rješavanje bosanskog pitanja. Dijelovi te operacije sigurno su bili pod stanovitom strateškom kontrolom Amerikanaca, jer pitanje broj jedan je bilo kako okončati rat u Bosni. odnosno kako dovesti bosanske Srbe za pregovarački stol.
Hrvatska je, kako ističe, vodila rat za nezavisnost i to je bio pobjednički rat u kome su se dogodile i neprihvatljive stvari. Službena hrvatska politika na čelu s Tuđmanom odahnula je kada se riješila krajinskih Srba i na taj način stvorila jednu sasvim novu situaciju u etničkoj kompoziciji Hrvatske.

Dejtonski sporazum Banac vidi kao krajnje parcijalno rješenje mada je zaustavio ratne sukobe u Bosni i Hercegovini. Inače sve drugo ide u prilog tezi da je taj sporazum značio neformalnu podjelu Bosne i Hercegovine.

Nažalost, mnogi teoretičari i akteri međunarodne politike smatraju da je nacionalna homogenizacija ulog u stabilnost u cijeloj regiji, ali Banac to ne prihvaća, jer ima bezbroj povijesnih primjera da to doista nije tako.
Zapad nije imao konzistentnu politiku. Postojala su potpuno suprotna gledišta, ne samo između politika glavnih zapadnih država, nego i unutar pojedinih državnih politika.
NATO intervenicija je došla u kontekstu ponude koju je Srbija odbila. Pitanje je da li je mogla i prihvatiti. Jer, na kraju-krajeva, Miloševićeva politika je počela na Kosovu i teško je bilo povjerovati da će se on dragovoljno odreći Kosova.

Kada je reč o Rusiji, u ratnom razdoblju Rusija nije bila otežavajući faktor za zapadnu politiku. Međutim, pred kraj Jeljcinovog režima, a sasvim sigurno nakon dolaska Putina, dešavaju se vrlo važne promjene. Nastupila je faza kada se ruske nakane u ovom dijelu svijeta moraju mnogo ozbiljnije uzeti u obzir.

I na kraju, Banac ističe da je jugoslavenska ideja imala raznih oscilacija i da bilo bi prezahtjevno reći da je ona zauvijek skinuta s dnevnog reda. Ukoliko se ona pojavi u nekom budućem razdoblju, koje ne treba očekivati u skoroj budućnosti, ona se ne može ponoviti niti u jednoj od svojih varijanti koje su viđene u dvadesetom stoljeću.

 

*prelom i bold FBD