LUKA JOVANOVIĆ diplomirao je na teorijsko-pravnom odseku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ima i njegov MD. Programski direktor FBD u kome je angažovan od 2009. godine. Obavljao je i prevodilačko-uredničke poslove za izdanja Priručnika za NATO i časopisa Vidici I putokazi koji su objavljivani u saradnji sa švajcarskom NVO DCAF. Potom  postaje  koordinator za programe i komunikacije. Predstavljao je i FBD u inostranstvu i na Segedinskom forumu u Madjarskoj. Bio je i saradnik jbeogradske NVO Yucom.Suvereno vlada govornim i pisanim engleskim jezikom.  
Profesionalno se bavi advokaturom.
Kancelarija mu je  u Beogradu, ul. Kraljice Natalije 45/VII.
Član je Advokatske komore Beograda.