MILOŠ STANOJEVIĆ, saradnik je FBD počev od 2009. godine i projekta ''Jačanje uloge civilnog društva u reformama policije'', koji su podržale Misija OSCE u Beogradu, vlade Norveške i Madjarske i švajcarska NVO DCAF. Organizovao je i istraživački projekt FBD  O odnosu stanovništva i policije u opštinama Preševo, Bujanovac i Medvedja. Bio je asistent iz predmeta sociologije na Fakultetu za biznis, ekonomiju i preduzedništvo. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde ima MD iz Medjunarodnih odnosa i medjunarodne bezbednosti i sada je na usavršavanju u SAD.