Beograd,28.avgust 2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PODRŠKA ODRŽANJU I NASTAVKU BRISELSKOG DIJALOGA

Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja jučerašnje vesti o postignutom dogovoru između Beograda i Prištine i smatra ga značajnim pomakom u pravcu deeskalacije političkih prilika na Kosovu, kao i najasnijim političkim signalom za saglasnost i volju obeju strana da se postojeći problemi rešavaju u okviru Briselskog dijaloga.

FBD ističe da su kritike tog dogovora koje se već mogu čuti u srpskoj javnosti direktno i prevashodno usmerene na zaprečavanje evropskih puteva kako Srbije tako i Kosova i da one služe isključivo pokušajima održavanja kosovskog pitanja kao zamrznutog konflikta u pripravnosti za širenje ne-zamrznutog konflikta u Ukrajini na područje Zapadnog Balkana.

FBD uz saznanje kako je dogovor između Beograda i Prištine trenutno sputao taj kanal generisanja nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, ipak upozorava da je opasnost za dalju destabilizaciju političkih prilika na Balkanu i u samoj Srbiji i dalje prisutna i i te kako stvarna.

FBD u tom svetlu gleda i na društvena previranja koja se tiču održavanja Euro Pride-a zakazanog za 17. septembar, koja u ovom trenutku predstavljaju poslednju preostalu polugu za generisanje anti-EU i antizapadnog sentimenta u srpskom društvu.

FBD očekuje od sadašnje ''tehničke'', kao i od buduće vlade, da jasno uvidi da su trenutni napadi na taj događaj prevashodno usmereni na urušavanje dosadašnje politike te vlade i predsednika Vučića, uključujući i Briselski dijalog, kao i na ugrožavanje ustavnih prava građana Srbije, te da svoje odluke u vezi pitanja Euro Pride-a mora donositi sa svešću o takvom političkom kontekstu.