Beograd, 1.jula 2022.SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ANKETOM PROTIV POLITIČKOG LICEMERJA

Forum za bezbednost i demokratiju ocenjuje da su rezultati spoljnopolitičkog opredeljenja građana Srbije u anketi koju je ove nedelje objavio  istraživačko-izdavački centar Demostat poražavajući ali da su, istovremeno, prava mera političkog dometa svih partija i vlada u Srbiji, koje su na izborima, kakvi god oni da su bili, od svrgavanja Miloševića do danas, pobeđivale i formirale vlade sa tzv. putem Srbije u EU. na usnama.

FBD smatra kako su poražavajući rezultati ove ankete mnogo više posledica dugotrajne unutrašnje nekonzistentne proevropske političke prakse, nego što su posledica atmosfere i političkih previranja nastalih nakon 24. februara 2022. godine, kada je započela agresija Rusije na Ukrajinu kojoj se ne nazire kraj,

FBD, naime, evidentni postojeći mentalni otklon javnog mnenja u Srbiji od EU vidi i tumači kao posledicu višegodišnje pogrešne politike tzv. proevroskih političara u Srbiji i krunski dokaz njihove nedovoljne odgovornosti, što su, uprkos upozorenjima, ostavljali otvoren ili čak i širili prostor za jačanje i spoljašnjih i unutrašnjih i antievropskih uticaja i stavova u zemlji. Zato sada Srbija i jeste u situaciji da se lako može naći na strani suprotnoj od EU, s' one strane nove gvozdene zavese i u geopolitičkom prostoru kojim caruje Rusija .

FBD naglašava kako činjenice da najveći broj anketiranih vidi Rusiju kao glavnog spoljnopolitičkog partnera, da se većina anketiranih protivi članstvu u Evropskoj uniji i usaglašavanju Srbioje sa spoljnopolitičkim stavovima EU, predstavljaju stvarnu legitimaciju i svedočanstvo efikasnosti i ubedljivosti srpskih političara, koji su zagovarali ili još uvek, iako stidljivo, zagovaraju članstvo Srbije u EU, a ne prihvata kako su za ovakvo poražavajuće stanje jacnog mnenja prema EU primarni krivci neodgovorni mediji, koji su samo saučesnici ili izvršioci političara.

FBD je ubeđenja kako znatne ‘zasluge‘ za ovakvo (ne)raspoloženje javnosti prema EU imaju dve poslednje vlade Srbije, kojima je rukovodila Ana Brnabić i naglašava da je upravo je u njeno vreme i došlo do radikalnog urušavanja pozitivnog odnosa javnosti prema EU.

FBD posebno podseća na brojne istupe pojedinih članova njenih vlada koji su bili u potpunoj diskrepanciji sa proklamovanom proevroskom politikom i vrednostima; da su takvi istupi ostajali bez nužnih reakcija i ograđivanja od njih, što ih apsolutno sve diskvalifikuje kao kandidate za članove buduće vlade Srbije od koje se očekuje, kao što smo čuli u pristupnoj besedi predsednika Srbije prilikom polaganja zakletve 31. maja 2022, i koja ima obavezu da zaista i dokazano bude srpska vlada za EU, više nego sve prethodne. Preokretanje javnog mnenja o EU koje sada vlada biće među  najtežim i primarnim zadacima buduće vlade Srbije.

FBD na kraju ističe kako pri aktuelnoj političkoj situaciji anketu Demostata smatra dobrodošlim doprinosom u nužnom razobličavanju vladajućeg političkog licemerja i političke mimikrije u Srbiji, a time i celovitije percepcije Srbije kao proevroske države i u zemlji,a još više u inostranstvu, posebno u samoj EU.