Beograd, 05. avgusta 2019.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 


PREKINUTI S RAZVLAČENJEM TAJNOSTI DOKUMENATA

Forum za bezbednost i demokratiju posle  gostovanja predsednika republike Aleksandra Vučića na televiziji Pink  izražava zabrinutost i razočarenje povodom onih reagovanja kao i toka rasprava koje su, potom,  usledile po medijima, a u povodu  iznošenja u javnost delova dokumenata sa oznakom državna tajna, a koje su se više bavile predsednikom nego problemima koji se otvaraju.  

FBD u tom kontekstu želi da ukaže kako na to gostovanje Aleksandra  Vučića na televiziji Pink gleda kao na priliku da se još jednom istakne važnost skidanja oznaka tajnosti sa svih dokumenata u kojima se skrivaju podaci o krivičnom delu, prekoračenju ovlašćenja, zloupotrebi službenog položaja i drugim nezakonitim postupcima organa javne vlasti.

Forum za bezbednost i demokratiju čvrsto stoji na stanovištu da sa dokumenata koji sadrže podatke predviđene u Čl. 3 Zakona o tajnosti podataka mora, upravo po osnovu Čl. 26 istog zakona, biti uklonjena oznaka tajnosti u zakonom propisanom postupku (o kojem bi svakako trebao da postoji pisani trag) kao što smatra korisnim razjašnjenje oko toga u pogledu podataka koji su izneseni u jutarnjem programu TV Pink i da li oni ispunjavaju ove uslove.

FBD na kraju ali ne ne na poslednjem mestu  naglašava da za sada ostaje nerazjašnjeno koliko je ovakvih dokumenata i pod kojim okolnostima formirano nakon petooktobarskih promena, a posebno kako nakon televizijskog nastupa predsednika republike Forum za bezbednost i demokratiju smatra da više ne bi trebalo da bude nesuglasica oko toga da skidanje oznake poverljivosti sa svih takvih dokumenata iz perioda vladavine Slobodana Miloševića predstavlja javni interes -  naročito ako se uzmu obzir presude u postupcima za ubistvo Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića kao i presuda u slučaju pokušaja ubistva Vuka Draškovića.