Beograd, 16. maja 2019.

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Priznanja uz naš jubilej


Forum za bezbednost i demokratiju (FBD) iduće nedelje započeće obeležavanje petnaest godina rada i osnivanja.

Razmatrajući program i mapu aktivnosti kojima će u narednom periodu obeležavati ovaj svoj jubilej  FBD je odlučio da tim povodom dodeli  Specijalno priznanje za izuzetan doprinos demokratizaciji sektora bezbebednosti i reformama sistema odbrane Draganu Šutanovcu,  koji je od 2007. do 2012. godine bio ministar odbrane Republike Srbije.
 

FBD podseća da je to bio period kada su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije prepoznavani kao glavni promoteri važnih reformi na putu integracija Srbije u Evropsku uniju; kada je sprovedena profesionalizacija i modernizacija Vojske Srbije, koja je obnovila svoje učešće u medjunarodnim mirnovnim misijama, otvorila svoju kancelariju u Briselu u okvirima NATO partnerstva za mir; kada su formirani Univerzitet odbrane i Vojnomedicinski fakultet, kada je, beležeći nove izvozne rekorde, oživela vojna industrija Srbije, kada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka, kada je Srbija bila medju prvim zemljama u svetu u implementaciji Rezolucije UN 1325 o učešću žena u sistemu odbrane i kada je institucionalizovano  uvažavanje verskih i sindikalnih prava pripadnika vojske.  
Na kraju, ali ne na poslednjem mestu FBD podseća da je u tom periodu bio primetan i rast ugleda pripadnika MO i VS, kao i unpredjivanje životnog standarda njenih pripadnika i njihovih porodica. 

FBD smatra da su svi ovi rezultati i njihovo održanje bitni i u vremenu sadašnjih bezbednosnih i političkih izazova i geopolitičkom kontekstu.
Dragan Šutanovac 
Kao jedna od organizacija civilnog društva FBD ističe da ovim priznanjem želi da doprinese i reafirmiše i važnost prepoznavanja uloge OCD/NVO u doprinosima demokratskom pristupu bezbednosnoj i odbrambenoj tematici i širenju bezbednosne kuluture, tako da se tim temama bavi na osnovu činjenica, a ne predrasuda ili političke isključivosti, pripadnosti ili podobnosti. 
Time se u praksi ostvaruju važni principi demokratskog uticaja i demokratske i parlamentarne kontrole u domenima odbrane i bezbednosti, kojima je, prepoznajući njihovu važnost,  Dragan Šutanovac doprinosio i kao ministar odbrane, potom kao narodni poslanik,  a  sada  rukovodeći radom nove organizacije civilnog društva, ‘’Saveta za strateške politike’’.

Posebna priznanja povodom svoje petnaestogodišnjice FBD će dodeliti i porodici generala Ninoslava Krstića, svog prvog predsednika i nekadašnjeg Komandanta združenih snaga bezbednosti SiCG u KZB za opštine Preševo, Bujanovac i Medvedja i Zoranu Sekuliću i novinskoj agenciji FoNet za podršku i afirmaciju rada FBD od dana osnivanja,kao i posvećenost tematici kojom se FBD bavi, evroatlanskim integracijama i organizacijama civilnog društva.

Ninoslav Krstić
prvi predsednk FBD


Zoran Sekulić
vlasnik i glavni i odgovorni urednik
NA FoNET