Odeljenje za štampu Saveta EU 3. juna 2023. prosledilo je Saopštenje o situaciji na severu Kosova koje je u ime Evropske Unije objavio Josep Borrell Fontelles, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost,
a koje ovde prenosimo u celini 

 

Kosovo*
Saopštenje Visokog predstavnika
ispred EU
povodom najnovijih događanja

 

Evropska unija najsnažnije osuđuje nasilje protiv građana, trupa KFOR-a, policijskih snaga i medija na severu Kosova. To nasilje je moglo biti izbegnuto i mora biti izbegnuto u budućnosti.

Evropska unija čvrsto podržava NATO-ovu misiju KFOR-a i misiju EU EULEX u ispunjavanju njihovih poverenih zadataka.

Pozivamo i Kosovo i Srbiju da odmah i bezuslovno preduzmu mere za de-eskalaciju, da prekinu sa korišćenjem svađalačke retorike i da se suzdrže od bilo kakvih daljih nekoordinisanih akcija. Mir se pod hitno mora uspostaviti.

Evropska unija je spremna na preduzimanje odlučnih mera. Neuspeh u de-eskalaciji tenzija rezultiraće negativnim posledicama.

Očekujemo od Kosova da postupi na neeskalatoran način i da odmah policijske akcije u okolini zgrada opština na severu Kosova. Gradonačelnici bi trebalo da privremeno obavljaju svoje dužnosti na lokacijama koje nisu zgrade opština. Prevremeni izbori trebalo bi da budu najavljeni što pre u sve četiri opštine i organizovane na potpuno inkluzivan način. Očekujemo od kosovskih Srba da učestvuju na ovim (ovakvim - dvosmisleno?) izborima.

Izražavamo zabrinutost usled najvišeg stanja borbene gotovosti srpskih oružanih snaga.

Evropska unija očekuje i od Kosova i od Srbije da se ponašaju odgovorno i da odmah pristupe Dijalogu kojim posreduje EU kako bi pronašli održivo rešenje za situaciju na severu Kosova koja bi garantovala bezbednost, sigurnost i participativnu demokratiju za sve građane i koje bi popločalo put za implementaciju Sporazuma o putu ka normalizaciji i njegovom Aneksu. Ovo uključuje i početak bez bilo kakvog daljeg odlaganja ili preduslova rad na uspostavljanju Zajednice opština sa srpskom većinom.

 

* Ovaj naziv ne prejudicira stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti