DEKLARACIJA RUSKIH DEMOKRATSKIH SNAGA

Pre nekoliko dana u Berlinu je održan kongres Demokratske opozicije Rusije koji je inicirao 
Mikhail Khodorkovsky ( Mihail Hodorkovski ) na kojem se okupilo više stotina Rusa koji žive u Evropskoj Uniji i u SAD, ali i nekoliko desetina učesnika koji su tajno doputovali iz Rusije, i za čiju bezbednost, posle njihovog povratka u Rusiju, valja strahovati.
Na ovom skupu čije cilj bio da pokaže kako ''nisu svi Rusi isti'',
poput onih koji učestvuju u zločinačkoj agresiji na Ukrajinu,
usvojena je Deklaracija koju je nasvom Twitter nalogu objavio i Hodorovski a koju je do 11. maja 2023. poptpisalo više od 20 hiljada ljudi  


U ovom tragičnom času izjavljujemo naše strateške ciljeve - zaustaviti agresiju na Ukrajinu i stvoriti slobodnu, legalnu, federalnu Rusiju.
Da bismo to uradili, smatramo neophodnim da ojačamo koordinaciju naših akcija i izražavamo našu posvećenost sledećim osnovnim stavovima:

1. Rat protiv Ukrajine je zločinački. Ruske trupe se odmah moraju povući sa okupiranih teritorija. Moraju se ponovo uspostaviti međunarodno priznate granice Rusije; ratni zločinci moraju biti predati Tribunalu da im se sudi, a žrtve agresije moraju biti materijalno obeštećene.

2. Putinov režim je nelegitiman i zločinački. Zato on mora biti uklonjen. Vidimo Rusiju kao zemlju u kojoj su garantovana individualna prava i slobode i u kojoj uzurpacija državne moći ne dolazi u obzir.

3. Dalje vođenje imperijalističke politike je neprihvatljivo, kako unutar zemlje tako i izvan nje.

4. Politički zatvorenici i ratni zarobljenici moraju biti oslobođeni! Ljudima koji su bili prinudno raseljeni mora se pružiti prilika da se vrate svojim domovima, a kidnapovana ukrajinska deca moraju biti vraćena u Ukrajinu.

5. Izražavamo solidarnost sa onim Rusima koji, uprkos čudovišnoj represiji, imaju hrabrosti da iznose anti-Putinovske i antiratne stavove, kao i sa desetinama miliona onih koji odbijaju da saučestvuju u zločinima režima.
* radni prevod FBD
Ako svojim potpisom želite da podržite ovu Deklaraciju ruskih demokratskih snaga evo link