RUSIJA NE MOŽE POREĆI ISTINU
O DEPORTACIJI DECE UKRAJINE

Reagovanje na sastanak Ruske Federacije
po Arria formuli
o nezakonitoj prinudnoj deportaciji dece
od strane Ruske Federacije u Ukrajini

 

SAOPŠTENJE U IME

Andore, Albanije, Australije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Kipra, Češke, Danske, Estonije, Evropske unije, Finske, Francuske, Nemačke, Gruzije, Grčke, Gvatemale, Mađarske, Islanda, Irske, Italije, Japana, Republike Koreje, Letonije, Lihtenštajna, Litvanije, Luksemburga, Malte, Moldavije, Monaka, Crne Gore, Kraljevine Holandije, Novog Zelanda, Severne Makedonije, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunije, San Marina, Slovačke, Slovenije, Španije, Švedske, Švajcarske, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država

5. APRILA 2023.

Ruska Federacija će danas, nastaviti sa daljim zloupotrebom moći i privilegija države stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi širila dezinformacije o svojem rasprostranjenom otimanju i nezakonitom prinudnom deportovanju hiljade ukrajinske dece.

Brojni pouzdani izvori, među kojima su Međunarodni krivični sud, Međunarodna komisija za Ukrajinu, akademske institucije, pouzdane medijske organizacije i nezavisne nevladine organizacije, skrenuli su pažnju na rusko nezakonito prinudno deportovanje dece iz Ukrajine u Rusku Federaciju.

Ove neoprostive akcije preduzimaju se u kontekstu nezakonitog agresivnog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine, koji bezrezervno osuđujemo.

Ruska Federacija će nastojati da predstavi svoje postupke u Ukrajini kao saglasne sa međunarodnim pravom, pravima deteta i Agendom o deci u oružanim konfliktima. Ovo tvrdnje ne mogu biti neistinitije.

Činjenice su jasne:

  • Ruske vlasti ispitale su, zadržale i prinudno deportovale više od 19.500 ukrajinske dece iz njihovih domova u Ukrajini u Rusiju.* Ovo je uključivalo i namerno razdvajanje dece od njihovih roditelja i otimanje dece iz sirotišta pre stavljanja te dece na usvajanje u Rusiji.

  • Nezavisna Međunarodna komisija za Ukrajinu utvrdila je da se ruskim transferom i deportovanjem dece iz Ukrajine u Rusku Federaciju kršenji međunarodnog humanitarnog prava i da ona predstavljaju ratni zločin.

  • Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin i predsednikov Komesar za prava dece Marija Aleksejevna Lvova-Belova su oboje subjekti naloga za hapšenje od strane Međunarodnog krivičnog suda za ratni zločin nezakonitog deportovanja dece i nezakonitog transporta dece iz okupiranih oblasti Ukrajine u Rusku Federaciju.

Nedvosmisleno osuđujemo postupke Ruske Federacije u Ukrajini, posebno i naročito prinudnu deportaciju ukrajinske dece, kao i druga gruba kršenja dečijih prava koje je su ruske oružane snage počinile u Ukrajini.

Nema te količine dezinformacija koju može da širi Ruska Federacija kojom bi bila u stanju da porekne istinu o ovoj stvari, niti da zaštiti pojedince od odgovornosti za ove zločine.

* According to information collected by the Government of Ukraine: https://childrenofwar.gov.ua/en/

(Kako je objavljeno 5. marta 2023. na sajtu  Stalne misije Republike Francuske pri Organizaciji Ujedinjenih nacija u New Yorku)

* Radni prevod FBD