Beograd, 28. januara 2023.

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I APEL

DA SLOBODA GOVORA BUDE PRAVO, A NE RIZIK

Grupa 46 Foruma za bezbednost i demokratiju najoštrije osuđuje kafkijanski progon kojem je od 27. januara 2023. izložen advokat Čedomir Kokanović i smatra  da to predstavlja bolan podsetnik u kojoj meri  sloboda misli i izražavanja u Srbiji ne predstavlja Pravo već Rizik.

G 46 kao posebno sramotnu ističe okolnost da je ovo grubo gaženje fundamentalnog prava bez kojeg je demokratsko i otvoreno društvo nezamislivo – a u okviru kojeg se posebno izdvaja pravo na kritiku rada lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja – i da potiče upravo od predsednika druge najveće advokatske komore u Srbiji!

G 46 podseća da javne ličnosti, a što predsednik Advokatske komore Vojvodine nesumnjivo jeste, imaju posebnu odgovornost da u okviru svojih nadženosti i vlastitim postupanjem koje mora služiti kao uzor, delom pokazuju toleranciju i trepeljivost za svaku vrstu kritike, a posebno onu koja se odnosi na onaj deo njihovog rada koji je dostupan uvidu javnosti.

G46 ukazuje da  čak i kada se kritika čini neozbiljnom i neosnovanom, ona mora uživati neupitno pravo postojanja jer se upravo kroz proces kritike u prostoru slobode razmenjuju one misli i ideje koje tu slobodu treba da omoguće svima i koje čine društvo, u okviru kojeg ta sloboda postoji, istinski otvorenim.

G 46 upravo iz tih razloga smatra da ponašanje predsednika Advokatske komore Vojvodine ne samo što duboko kompromituje strukovno udruženje čije predstavljanje su mu njegove kolege poverile, već i celokupnu advokaturu u Srbiji koja kao istinski slobodna profesija mora da bude najveći i najsrčaniji zaštitnik upravo onog prostora slobode koji g. Beljanski zloupotrebom vlastitog društvenog uticaja i tužbama pokušava g. Kokanoviću da uskrati i oduzme!

Za Grupu 46                                                                                                                  

  1 adv. Luka Jovanović,  programski direktor FBD
  2 Aida Ćorović, društvena aktivistkinja
  3 adv. Aleksandar Olenik, narodni poslanik
  4 **
  5 **
  6 Milan Jovanović, predsednik FBD
  7 Zoran Vuletić, predsednik GDF
  8 dr. Jelena Đorđević, profesor FPN BU
  9 adv. Branislav Antić
10 Dušanka Davidov
11 Zoran Marković
12 adv. Boško Tampolja
13 Gordana Savić
14 adv. Ljubica Brkić
15 adv. Božidar Vukašinović
16 adv. Marija Radanović
17 adv. Milena Bratić Janković
18 adv. Jelena Dojčinović
19 adv Goran Kujačić
20 adv. Stefan Bojović
21 adv. Maja Biculović
22 adv. Nihal Popović
23 adv. Goran Miličić
24 Rade Cvijetić
25 adv. Dragana Milutinović
26 adv. Marko Radojković
27 adv. Bojana Nešović
28 adv. Dragana Dinčić
29 adv. Dragan Petrić
30 adv. Milivoj Simić, Kruševac
31 adv. Marko Joksić
32 adv. Gordana Bučevac-Stefanović
33 adv. Manuela Armić
34 adv. Kristina Živković
35 adv. Stefan S. Karadžić
36 adv. Miroljub P. Stojanović
37 adv. Kristina M. Pavlović
38 adv. Jelena Stošić
39 adv. Biljana R. Zarić
40 adv. Zlata Rasevic
41 *
42 adv. Daniela D. Čavlina
43 adv. Emilija T. Petrović
44 adv. Ljiljana Sužnjević
45 adv. Milena Ilić
46 adv. Gordana Lj. Mitić
47 dr Isak Davidov
48 adv. Srđan Sikimić
49 adv. Aleksandar S. Petrović
50 adv. Slaven Bilčar
51 adv. Anđela Stanišić
52  dipl. arh. Marina Kokanović
53 Sonja Biserko, predsednica Helsin[kog odbora za ljudska prava u Srbiji 
54 adv. Milan Pavlović
55 Gordana Knežević, dipl. saobraćajni inženjer

 

Saopštenje možete potpisati ako svoj potpis - pristanak dostavite  na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.*   ime je uklonjeno  na zahtev koji je prosledjen e-mailom  24 sata nakon što je prethodnim e-mail-om bio podržan/potpisan 
**  ime uklonjeno na zahtev upucen msg. porukom 05. marta 2023.

 

 

Saopštenje možete potpisati ako svoj potpis - pristanak dostavite  na e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.