Beograd, 11.12.2022.


SAOPSTENJE ZA JAVNOST

POVODOM AKTUELNE SITUACIJE NA SEVERU KOSOVA 

Forum za bezbednost i demokratiju izražava izuzetnu zabrinutost zbog trenutnih događanja na Kosovu i ističe kako oni prete da ozbiljno podriju napore EU u pravcu postizanja trajnog mira na Zapadnom Balkanu te da u potpunosti dovedu u pitanje sve tekovine Briselskog dijaloga bez kojih je taj mir nezamisliv.
FBD naglašava da bi to posebno bilo pogubno i po budućnost Srbije i njeno članstvo u EU, a pre svega pogoršalo i položaj srpske manjine na Kosovu.

FBD sa neskrivenom zabrinutošću gleda na reakcije u Beogradu na najnoviji rast tenzija na severu Kosova, a posebno na zahteve za povratak srpskih snaga bezbednosti na celokupnu teritoriju Kosova.
FBD smatra kako u trenutnom spoljno-političkom kontekstu takvi zahtevi mnogo manje doprinose deaskalaciji tenzija na terenu koliko doprinose pokušajima i namerama potpune diskreditacije EU kao posrednika u rešavanju kosovskog pitanja i odnosa Beograda i Prištine.

FBD smatra da takve, najčešće ishitrene reakcije i postupci prete da ponište i sav diplomatski kredibilitet Beograda i Srbije izgrađen kroz učešće u Briselskom dijalogu, kao što ozbiljno ugrožavaju i strateške interese zemlje – i to one koje je proklamovala sama Srbija.

FBD apostrofira da se moraju izbeći opasnost i bilo kakav rizik ulaska Srbije u duboku političku izolaciju - iz koje neće imati ni prilike ni mogućnosti da značajnije utiče ne samo na rešavanje kosovskog pitanja, već i na sopstvenu budućnost, te da su glasna uzdanja u Rusiju potpuno deplasirana imajući u vidu potpunu političku i moralnu diskreditaciju i sunovrat Rusije koji su posledica njene agresije i rata koji vodi protiv Ukrajine.

FBD ne na poslednjem mestu ističe važnost da se Srbija odupre svim spoljašnjim i unutrašnjim pritiscima koji je guraju u pravcu rešavanja kosovskog pitanja metodama koje je Rusija primenila ‘‘štiteći‘‘ rusku manjinu u Ukrajini, i da se radikalnom destabilizacijom prilika na Zapadnom Balkanu odvraća pažnja od njene agresije i zločina u Ukrajini.