Beograd, 30.11.2022.

PODRŠKA INICIJATIVI
ZA REZOLUCIJU NSRS
O USAGLAŠAVANJU SRBIJE SA POLITIKOM EU PREMA RUSIJI

Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja i podržava inicijativu i predlog da Narodna skupština Republike Srbije donese Rezoluciju o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije u vidu restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji koju je podneo predsednik njenog Odbora za spoljnu politiku.

FBD očekuje i nada se da će predsednik Narodne skupštine ovu Rezoluciju, kao pitanje od nesumnjivog i prvorazrednog značaja, staviti na dnevni red u najkraćem roku predviđenim Poslovnikom skupštine, kao i da će o samom predlogu omogućiti kvalitetnu raspravu kroz koju će narodni poslanici koji tu rezoluciju podržavaju moći da nesmetano iznose argumente u prilog njenog usvajanja.

FBD posebno očekuje da će tekst rezolucije podržati sve stranke i narodni poslanici, svesni svoje i moralne i političke odgovornosti da ne iznevere poverenje građana koje su stekli zalažući se upravo za budućnost Srbije kao članice EU, kao i poslanici koji računaju sa solidarnošću EU u prevazilaženju energetske krize koju je ruski rat u Ukrajini  direktno izazvao.

FBD je uveren da bi usvajanjem Rezolucije Srbija načinila značajan korak u izbegavanju političke samoizolacije  ka kojoj se klizi  praktično od početka ruske agresije na Ukrajinu, a koja je u funkciji kočenja a preti i ozbiljnom ugrožavanju kako evropskih integracija Srbije tako i svega što je dosad u tim procesima postignuto, tako održavanju stanja zamrznutog konflikta na Zapadnom Balkanu koje šteti i Srbiji i regionu.