Beograd, 25.11.2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

VAŽNOST  OČUVANJA I ODRŽANJA SPORAZUMA POSTIGNUTOG
IZMEĐU BEOGRADA I PRIŠTINE 23.11.2022.

Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja uspeh Brisela i EU,a posebno zalaganje Josepha BorellaMiroslava Lajčáka, kao i podršku koju su im ukazale SAD, radi prevazilaženja situacije koja je pretila radikalnom destabilizacijom prilika na severu Kosova, opasnih i po Zapadni Balkan u celini. 
FBD pozdravlja i dostignutu otvorenost i spremnost za kompromise obe strane u sadašnjoj fazi pregovora, Beograda i Prištine, koji su, valja podsetiti,  prevashodno i pokrenuti  zbog bezbednosti i boljeg života svih stanovnika i građana Kosova.

FBD upozorava da ovom uspehu EU, tek što je postignut, s obe strane već preti nova ofanziva u vidu nastavljanja i daljeg podrivanja dijaloga izmedju Beograda i Prištine i osporavanja ili i dovođenja u pitanje i kompromitacije ugleda i važnosti same Evropske unije u sveukupnom pregovaračkom procesu Beograda i Priđtine – sve do odvraćanja od nastavka pregovaračkog procesa i integracije Srbije u EU - što FBD najoštrije osuđuje!

FBD smatra da se zbog toga i EU i politički centri u Beogradu i Prištini ne smeju opuštati već se sa posebnom pažnjom i odgovornošću moraju odnositi prema mogućim unutrašnjim destabilizacijama kao posledicama radikalizacije političkih obračuna u kojima se breme nasleđa kosovske prošlosti ponajviše koristi u funkciji uskostranačnih i parcijalnih unutrašnjih nadgornjavanja, ali i inostranih interesa - a posebno kada su takva nastojanja u suprotnosti sa vrednosnim principima same EU kojoj zvanično teže i Beograd i Priština.

FBD ne na kraju zabrinjavaju  i zato i  ističe opasnost i političke rizike direktnog i najčešće nepromišljenog ili pak maliciozbog i zlonamernog povezivanja postignutog sporazuma i nastavka pregovaračkog procesa Beograda i Prištine kao takvog, sa preporukama za usklađivanje spoljne politike Srbije sa EU - prema Ruskoj federaciji zbog agresije Rusije na Ukrajinu  i zastraćšujućih zločina i destrukcije -  a pogotovo kad takva povezivanja otvoreno prete  ili čak smišljeno vode uticanju i formiranju javnog menja ili čak pripremi političke platforme s posledicama ,možda i dugotrajne  političke izolacije Srbije i sve ozbiljnijim ‘smetnjama na vezama‘‘ Srbije sa Evropskom unijom i njenim transatlanskim partnerima, a što bi bilo pogubno po budućnost Srbije pa i svakodnevni život svih građana koji u njoj žive.