www.fbd.org.rs  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Public Statement


REAFIRMISATI PRINCIPE NA KOJIMA SE VODI I ZASNIVA DIJALOG O KOSOVU

REAFFIRM THE PRINCIPLES ON WHICH THE DIALOGUE ABOUT KOSOVO IS BASED ON


 

Forum za bezbednost i demokratiju sa velikom zabrinutošću ocenjuje da je društveni dijalog o Kosovu tokom meseca januara, u kome se navršilo pola godine od poziva predsednika republike Aleksandra Vučića da se u njemu učestvuje,  taj dijalog dosad najviše ugrožen i da trpi veoma ozbiljne pritiske.

FBD konstatuje da te pritiske, koji dolaze sa različitih strana, iz zemlje i inostranstva, predvode radikalni i notorni protivnici bilo kakvog daljeg nastavka procesa integracije Srbije u EU; ali da u njima, često  ne sa manjom žestinom i neodmerenošću,  učestvuju i politički rivali i protivnici predsednika Srbije i njegove stranke SNS,  mada i sami zagovaraju integraciju Srbije u EU.

FBD posebno ističe da u ovim pritiscima saučestvuju i uticajni pojedinci SPC, čiji se pristup u osnovi zasniva na tradicionalnoj antizapadnoj platformi i odvraćanju Srbije od integracije u EU, pri čemu pojedini tzv. velikodostojnici pribegavaju  zloupotrebi verskih osećanja (posebno kad je reč o Kosovu) i krajnje blasfemičnim vidovima izrazito političke borbe i opstrukcije aktuelnih vlasti, na koje one nekonzistentno reaguju.
 
FBD takođe uočava da se u dijalog o Kosovu vidno i sve aktivnije i na začuđujuće neprimeren uključio i ruski državni medij koji deluje sa teritorije Srbije, Sputnik, pri čemu se dijalog o Kosovu sagledava kao još jedan instrument ostvarivanja ciljeva ruske politike na Zapadnom Balkanu - sve češće otvoreno nekompatibilnih sa daljom integracijom i budućnošću Zapadnog Balkana u EU.

FBD na kraju, ali ne na poslednjem mestu,  upozorava i na pokušaje blokiranja dijaloga o Kosovu od strane radikalnih desničarskih i nacionalističkih krugova, izražene i kroz ratoborne pokliče o tzv. ’’neodricanju od Kosova’’, koje se predstavlja kao uslov očuvanja ’nacionalnog identiteta srpskog naroda’ i ’’nacionalnog DNK’’ (ma šta to značilo),  bez obzira što takav pristup i takvo  čuvanje nacionalnog identiteta zapravo ugrožava i dovodi u pitanje upravo budućnost naroda o kom se brine.
 
FBD smatra da je, nakon šest meseci,  potrebno da se reafirmišu principi na kojima bi trebalo nastaviti dalji dijalog o Kosovu - što je nedovoljno precizirano na njegovom početku – kao i da se svestranije i sa većom ozbiljnošću preispitaju izvorišta i medijska usmeravanja javnog mnenja da se dijalog o Kosovu koristi za konfrontaciju Srbije sa EU.

U Beogradu 30. januara 2018.