translation
   Beograd 07.11.2022.

 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zamrznuti konflikt sa Prištinom naneo bi nesagledivu štetu po budućnost Srbije:
Apel za povratak Srba u kosovske institucije


Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja i pridružuje se svim pozivima koji su upućeni Srbima na severu Kosova da se vrate u institucije i na funkcije na koje su podneli ostavke, 5. novembra 2022.

FBD polazeći od njegovog osvedočenog ugleda i uticaja apeluje na predsednika Srbije, kao i Vladu Srbije, da i sami na to pozovu političke aktere na severu Kosova i tako podrže sve razumne apele usmerene na stabilizaciju tamošnjih prilika i jače utiču da se smanje tenzije i retorika koje su opasne po bezbednost ne samo na Kosovu već i šire!    

FBD u tom kontekstu posebno apeluje i na ministra spoljnih poslova Srbije, koji je potpisnik Briselskog sporazuma, da podrži takav poziv, i uprkos svim izazovima i pritiscima,  pokaže hrabrost koju je imao u vreme njegovog potpisivanja a koja je bila usmerena na jačanje evropske perspektive Srbije i njenog članstva u EU.

FBD smatra da bi takvim koracima Srbija i Beograd ojačali svoje pregovaračke pozicije u nastavku dijaloga Beograda i Prištine, otklonili sumnje u posvećenost Srbije u pogledu rešavanja sporova sa Prištinom mirnim putem i ujedno ublažili evidentna strahovanja za nastavak pridruživanja zemlje EU kao i u pogledu dokazane podrške EU ekonomskom razvoju Srbije kao budućoj članici EU.

FBD na kraju ali nikako na poslednjem mestu ističe da se moraju pojačati i napori države i civilnog društva koji se suprotstavljaju pritiscima da se podrije medjunarodni kredibilitet Srbije kao kandidata za članstvo u EU i učesnika aktuelnih političkih procesa, a otklone ili ublaže strahovanja i razložne sumnje
u pogledu daljeg neprimerenog jačanja uticaja ruske spoljne politike na odluke Srbije koji nanose direktnu štetu proklamovanim nacionalnim i evropskim interesima Srbije.
FBD  pritom  posebno osuđuje i sve unutrašnje političke pritiske koji Srbiju guraju u pravcu zamrznutog konflikta sa Prištinom i vraćanje u stanje pre postizanja Briseslkog sporazuma i upozorava da bi to nanelo nesagledivu štetu po budućnost Srbije, bezbednost i kvalitet života svih njenih građana.