Beograd, 16.10.2022.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


ČEKAJUĆI NOVU VLADU SRBIJE

 

Forum za bezbednost i demokratiju povodom najave okončanja postupka formiranja nove vlade Republike Srbije, očekuje da će ta vlada bez odlaganja voditi dugo očekivanim odlukama u pogledu daljeg spoljno-političkog pozicioniranja Srbije po pitanju ruske agresije i rata u Ukrajini i deblokiranja pregovarčkog procesa Srbije sa EU. 

FBD ocenjuje da se dug period, od izbora 2022. i procesa okončavanja izbornog procesa u Srbiji, pokazao kao neučinkovit i kontraproduktivan upravo po pitanju usklađivanja spoljne politike Srbije sa politikom njenih partnera iz Evropske Unije i da očekivano i ispravno glasanje Srbije u UN nije u tom smislu nije bilo dovoljno i zadovoljavajuće.

FBD konastatuje da je to u proteklim mesecima  u Srbiji  otvorilio novi prostor za unutrašnje jačanje, konsolidovanje, pozicioniranje i otvoreno agresivno nastupanje protivinika nastavka evropskih integracija Srbije.

FBD smatra da je neadekvatno reagovanje na takva dešavanja, koja s jedne strane vode opasnim unutrašnjim konfrontacijama, sa druge Evropskoj uniji dalo povoda za opravdane kritičke tonove, ocene i sumnje u pogledu pozicija Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU, ne samo sa stanovišta ispunjavanja uslova u procesu pristupanja, već i sa stanoviša principijelne solidarnosti Srbije sa unijom kojoj želi da se pridužiti.

FBD zato smatra da u takvim okolnostima pri izboru nove vlade nužno moraju biti istaknuti politička hrabrost, volja i program kojima će se okončati takvo stanje i da oni moraju biti nedvosmisleni. Time bi bile umanjene opasnosti da se ozbiljno ugrozi dalje približavanje Srbije EU i prekine njen dosadašnji privredni napredak i rast životnog standarda koji se prevashodno i suštinski zasnivao upravo na platformi opredeljenja Srbije za integraciju u EU i perspektivi njenog članstva u njoj.