BLOG    Pravni ugao                                                                                      

5. jula 2022. 


Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD

 JASMININ PUT

S jutrom 5. jula 2022. šira stručna javnost obaveštena je da je predsednica Advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović uputila Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde zahtev za pokretanje postupka nadzora nad radom AK Beograd kako bi da vlada Ane Brnabić preduzela “mere iz svoje nadležnosti”!

Ovaj zahtev za “preduzimanjem mera” bio je podstaknut odlukom te komore koja se tiče upisa novih advokata u najveću područnu advokatsku komoru u zemlji, u beogradsku.

Gđa. Milutinović je zahtev potpisala kao predsednica AKS iako, koliko je dosad poznato, nije postojala odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije – koje je predsednica dužna da sprovodi – kojom bi se Komora, čija je ona predsednica, odlučila za ovako drastičan korak.

Zbog čega drastičan?

Ukoliko bi odlazeća vlada postupila po ovom zahtevu (kojim predsednica AKS izlazi iz okvira svojih ovlašćenja određenih Statutom AKS) to bi bila  prva cigla u popločavanju i utiranju puta koji vodi ograničavanju samostalnosti i nezavisnosti strukovnih udruženja advokata i njihovog stavljanja pod direktnu kontrolu izvršnih i sudskih vlasti.

Naime, ukoliko se dospe u situaciju da ministarstvo (ili u konkretnom slučaju ministarka koja je još ne tako davno mislila kako u Srbiji postoji smrtna kazna!) može da određuje ko se i kako može upisati u imenik advokata od samostalnosti advokature neće ostati ni slovo na papiru.

Sloboda da kolektivno štitimo profesionalne interese beogradskih advokata je već bila ukinuta prošlog decembra. Ovo sada  predstavlja samo sledeći, logičan, opasan i zastrašujući korak.

Sama predsednica je na nedavno završenim Vidovdanskim susretima advokata Srbije upozoravala da ugrožavanje nezavisnosti i samostalnosti advokature može poteći i od advokata pojedinaca, a ne samo od zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Međutim, niko ni u najluđim snovima nije mogao ni da pretpostavi da bi ovakva vrsta napada sa u ovoj meri nesagledivim posledicama mogla da potekne i od prve žene-predsednice u istoriji AKS!