BLOG    Pravni ugao

02.04.2022. 


Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD

 
O PRIMERIMA RĐAVE PRAKSE*

Nesumnjivo je da je u demokratskim društvima uloga advokature u ostvarivanju vladavine prava neporeciva. Zastupanjem i zalaganjem za prava svojih klijenata oni štite prava sviju.
Samo u onom pravosudnom sistemu u kojem advokatura ima ulogu primerenu njenom društvenom značaju možemo sa punim pravom govoriti o postojanju pravne države.

Da bi advokatura mogla da ostvari svoju značajnu društvenu ulogu ona ne samo što mora da se uvek i u svim oblastima bori za poštovanje zakona i ostvarivanje prava već i da bude organizovana na način koji će joj garantovati da takvu bitku može ne samo da vodi već i da pobedi.

                                                                                                                                     Anonymus Art-Quadraro

Ovaj broj VIP ne predstavlja samo listu primera rđave prakse odnosa prema advokaturi kao delu beloruskog pravosudnog sistema. On pre svega predstavlja upozorenje šta se događa sa položajem advokature u društvu u kojem ona svoju bitku za društveni status i uticaj izgubi.

On isto tako predstavlja i opomenu da advokatura u ostvarivanju svojih strukovnih i društvenih ciljeva ne može i ne sme da ima bilo kakvo razumevanje za autoritarne poteze državne vlasti na uštrb ustavom i zakonom zajamčenih prava građana čije interese u okviru pravosudnog sistema oni zastupaju.

Korak po korak, kompromis po kompromis, takvo „partnerstvo sa državom“ predstavlja proces tokom kojeg se advokatura od samostalne i slobodne profesije preobražava u nešto sasvim drugo.

Ostvarivanje ideja vladavine prava, međutim, traži jedan drugačiji odnos, ne samo prema državi već i prema građanskom društvu i organizacijama civilnog društva koje nisu neprijatelji advokature već prirodni saveznici sa kojima ona može upravo da dosegne taj ideal. Korak po korak, pobedu po pobedu.

* Tekst objavljen u 18. broju časopisa FBD VIDICI I PUTOKAZI sa temom politčkog progona advokata u Belorusiji