Beograd, 10. novembra 2021Saopštenje za javnost

Američki Nepoziv, mural i moral

 

Forum za bezbednost i demokratiju smatra štetnim po interese Srbije oštra pa i neprilična reagovanja zbog toga što Srbija nije među pozvanim učesnicama velikog svetskog Summita za demokratiju i ljudska prava koji organizuje predsednik SAD Joe Biden.

FBD upozorava da se ta reagovanja koriste kao nova prilika za novo podsticanje antizapadnog raspoloženja, koje je ionako već nekoliko godina u uzletu, a očekuje od vlasti da pokažu veći trud da se takve tendencije zaustave i okrenu ka kreiranju političke atmosfere koja bi Srbiju vodila u suprotnom smeru od izolacije koja joj preti.

FBD i od svih proevropskih organizacija i aktivista očekuje da ‚‘‘američki nepoziv‘‘ shvate kao podsticajnu opomenu za nužnu promenu stanja i percepcije stanja vladavine prava i demokratije u Srbiji i da ga sagledavaju kao korisnu izoštreniju motivacionu dopunu uz nedavni izveštaj Evropske komisije o Srbiji.

FBD poziva i da se umesto ukazivanja naglašene pažnje razmišljanjima o ‘‘diplomatskom odgovoru‘‘ ili ‘‘diplomatkskom pariranju‘‘ ocenama o Srbiji koje poslednjih dana stižu iz SAD, a koja razmišljanja su ne retko i nepotrebno svađalačka, a u svom populizmu ponekad čak i komična, pa i detinjasta, glavni napori bolje usmere ka kreiranju novog javnog ambijenta pogodnijeg za neophodne reforme na putu u bolje i demokratskije društvo. Tako će se izbeći i da Srbija ne ostaje po strani od sličnih savetovanja u budućnosti.

FBD na kraju ističe da su najnoviji događaji oko zaustavljanja društvene akcije sa ciljem uklanjanja murala Ratkla Mladića čoveka osuđenog za ratne zločine  izoštrili politički rakurs nepozivanja Srbije na pomenuti summit o demokratiji, predočavajući nedovoljno i nekritičko suočavanje Srbije sa zločincima i zločinima u ime Srbije.

FBD uz izrečeno smatra i da  neuklanjanje tog murala u centru glavnog grada, kakvih nažalost ima i drugde po Srbiji, iznova razobličava oficijelni pretvorni moral kad je u pitanju nedavna ratna prošlost. Kao što, isto tako, navodi na pomisao da  ni muk srpskih medija letos i prećutana desetogodišnjica  hapšenja Ratka Mladića nisu bili slučajni. već da je ro lošoj i opasnoj politici, koja gradjane Srbije ne povezuje ni međusobno, ni sa susedima, ni sa svetom kome se proklamativno teži.