Beograd, 30.09.2021.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dogovori u Briselu i protivljenja dogovaranju

Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja vesti o uspehu svih učesnika u briselskim razgovorima u prethodna dva dana koji doprinose želejnoj deeskalaciji izmedju Prištine i Beograda i otvaraju put daljim razgovorima koji bi vodili ka postizanju trajne stabilizacije na Kosovu i u regionu.

FBD očekuje da će se obe strane posle razgovora u Briselu suočiti sa unutrašnjim pritiscima ali i spoljašnim pritiscima sviju kojima ne odgovara ovakav razvoj dogadjaja i koji ne kriju napore da se na svaki način usporava ili zaustavi proces koji omogućava nastavak integracionih procesa Zapadnog Balkana i Evropske unije,

FBD naglašava da će se u tom kontekstu  većim pritiscima i izazovima biti izložene vlasti u Beogradu, slično situacijama kada je postignut Briselski sporazum ili kada je januarskim božćnim apelom 100 svojevrtemeno nažalost uspešno blokiran otvoreni unutrašnji dijalog o Kosovu.

FBD  očekuje da će ti pritisci sada biti još izraženij i brutalniji, posebno strahujući od njihove destruktivne penetracije u predstojeću kampanju za izbore u Srbiji iduće godine.

FBD  imajući u vidu trenutno jačanje anti-eu diskursa u srpskim medijima - bez obzira da li je reč o tzv. provladinim ili medijima naklonjenim opoziciji, ističe da će uloga medija u tom smislu biti ekstremno značajna.


TEKST DOGOVORA kako ga je objavila NA Beta