BLOG  Pravni ugao

13.06.2021. 

Kraj rasprave


Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD
 

 

Sutra ističe rok koji je odredilo Ministarstvo pravde za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Malo je reći da javna rasprava nije tekla po planu. Planirana četvoronedeljna rasprava o jednom od najvažnijih zakona u našem pravnom sistemu obeležena je brojnim protestima i nezadovoljstvom nacrtom, kako advokatske, tako i šire javnosti.

Uprkos ovom široko rasprostranjenom nezadovoljstvu, rukovodstvo Advokatske komore Srbije (AKS) je, suprotno željama većine komora u svojem sastavu, ušlo u pregovore sa Ministarstvom pravde kako bi „u najvećoj mogućoj meri“ popravilo nacrt sa kojim se izašlo pred javnost.

Rezultat tih „pregovora“ bio je sporazum, zaključen tik dan pred zakazanu redovnu sednicu Skupštine Advokatske komore Beograda, kojim je dogovoreno da će se formirati nova radna grupa koja će popraviti nacrt od 19. maja i da će tek deo najspornijih protivustavnih rešenja biti izbačen iz nacrta što je – da citiram g. Tintora - maksimum koji jedna profesionalna asocijacija može postići u odnosu sa državom.

U međuvremenu je samo ministarstvo (ne AKS!) izašlo u javnost sa saopštenjem da će radna grupa AKS i Ministarstva pravde biti formirana do 26. juna i da će grupa početi da radi na „krpljenju“ Nacrta od 19. maja tokom jula.

Ne tako davno, mada se čini pre večnosti, izneo sam na ovom blogu mišljenje kako sadašnje rukovodstvo Advokatske komore Srbije (AKS), konkretno predsednik i upravni odbor, nemaju mandat da pregovaraju sa Ministarstvom pravde o izmenama nacrta ZPP. Razlozi zbog kojih sam to tada tvrdio su sledeći:

Prema čl. 19 Statuta Advokatske komore Srbije predmet „pregovora“ između ministarstva i upravnog odbora spada u isključivu nadležnost Skupštine AKS. Dakle: odlučivanje o ulasku u pregovore sa ministarstvom, kao i prihvatanje bilo kakvog „sporazuma“ sa njim, nikada u ovoj stvari nije bilo u nadležnosti upravnog odbora već isključivo Skupštine. Imenovanje predstavnika u radnu grupu sa ministarstvom bi, isto tako, moralo biti u nadležnosti Skupštine.

Koliko mi je za sada poznato, još uvek nije zakazana vanredna sednica Skupštine koja bi ova prekoračenja ovlašćenja Upravnog odbora potvrdila.

Kažem „vanredna“ sednica zato što je Advokatska komora Beograda na svojoj Skupštini održanoj 5. juna pokrenula postupak za opoziv članova Upravnog odbora i Predsednika AKS g. Gostiljca koji su, uprkos izraženoj volji komora u sastavu AKS, ušli u pregovore sa ministarstvom. Konačna odluka u ovoj stvari, opet, pada na Skupštinu AKS.

Ovde se mora naglasiti da vanrednu sednicu Skupštine AKS prema čl 21. Statuta saziva predsednik AKS, g. Viktor Gostiljac, koji bi isto tako poziv za Skupštinu morao uputiti svim njenim članovima, najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

Dakle, ono što trenutno imamo je situacija u kojoj Ministarstvo pravde pokušava da po svaku cenu zaštiti protivustavan predlog izmena ZPP, koji je sastavljen od strane različitih interesnih grupa daleko od očiju javnosti, uz tek minimalne ustupke koji nisu ni izdaleka dovoljni, budući da je u nacrtu ostalo niz odredbi koje i dalje ozbiljno ugrožavaju ustavna prava svih građana Srbije.

U tom nastojanju 
ministarstvu, ponovo(!) pomaže rukovodstvo Advokatske komore Srbije koje, nakon skrivanja činjenice da je Komora uopšte učestvovala u radnoj grupi koji koja je iznedrila ovaj sporni nacrt, ovim novim podmetanjem leđa za Ministarstvo pravde krši Statut AKS, ignoriše stavove advokatskih komora u sastavu AKS i činjenicu da je iniciran postupak za njihov opoziv, kao i okolnost da je njihov mandat u organima komore istekao pre više od nedelju dana.

Sve ovo se, naravno, opet radi daleko od očiju javnosti i pre potvrđivanja mandata novoizabranim predstavnicima u organima Advokatske komore Srbije.

Da li će i ovaj plan uspeti ili propasti zavisi od svih nas.

 

 

POVEZANI LINKOVI

http://fbd.org.rs/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=560
http://fbd.org.rs/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=556
http://fbd.org.rs/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=554
http://fbd.org.rs/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=553