BLOG  Pravni ugao

31.05.2021. 

Svrhovitost izmena Nacrta izmena
ili Lakše do pravde, ali 'malo morgen'(3)


Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD
 

 

Dakle, advokati su za utorak 1. juna zakazali novi protest ispred Advokatske komore Srbije, iako je odluka njenog Upravnog odbora da sa Ministarstvom pravde uđe u pregovore radi izmena Nacrta zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, kako bi se on popravio ‘’u najvećoj mogućoj meri’’, a ne da traži njegovo povlačenje iz procedure.

Time je nezadovoljstvu advokata, koji smatraju da taj Nacrt ima pregršt protivustavnih odredbii da ga treba povući, sada je dodata i ova odluka Upravnog odbora jer oni koji su njom nezadovoljni smatraju da predsednici advokatskih komora ne mogu ‘‘ispeglati‘‘ sve probleme ovog nacrta koji su mnogostruki.

Najpre ne zna se sa kakvom će ‘‘pregovaračkom platformom‘‘ Upravni odbor otići na ove pregovore. Njeno usvajanje je, doduše najavljeno, ali ne i vreme kada će i kako ona biti doneta. Kao što se ne zna ni koliko dugo bi ti pregovori trebalo da traju, mada se javna rasprava zvanično i dalje okončava za 2 nedelje.

Ta proceduralna pitanja dobijaju na težini i zbog dosadašnjeg ponašanja Komore.
Podsećam da je Komora još u decembru prošle godine znala da se planiraju izmene parničnog zakona.
A još gore: prema informacijama koje su se mogle čuti na sednici UO prošle subote, iako je održano više od 30 sastanaka radne grupe za izmene ZPP, na kojima je AKS imala svog predstavnika ona tom svom predstavniku u njoj nije davala bilo kakve instrukcije. A sada bi ono što nisu uradili za pet meseci trebalo da urade za dve nedelje. Pri tome ne postoje nikakve garancije, niti naznake, da će Ministarstvo produžiti vreme predviđeno za javnu raspravu.

Još veći problem tiče se legitimiteta i ponašanja Komore. Ona u pregovore ulazi opterećena bremenom saznanja da svoje članstvo o izmenama ovo zakona u prethodnom periodu uopšte nije obaveštavala! Ne samo da nije razmatrala ni jedan izveštaj svojeg predstavnika u radnoj grupi za izradu Nacrta, koji je učestvovao na više od 30 radnih sastanaka, već je i onda kada su podnošeni, sprečavala da bilo koje informacije iz njih dopru do njegovih kolega advokata.

Sada taj isti UO pokušava da ubedi i članove komore, a i javnost, kako će najavljeni pregovori biti transparentni!

I ne samo to, i još gore, odluka o ulasku u pregovore izglasana je uz pomoć članova UO koji su na toj sednici glasali direktno suprotno volji matičnih komora koje su ih na tu sednicu poslale da ih predstavljaju, a koje su tražile povlačenje nacrta iz javne rasprave.

Tome se još može dodati i činjenica da se o Nacrtu nije izjasnila najveća komora u sastavu AKS - Advokatska komora Beograda. A čije članstvo mahom i traži povlačenje Nacrta iz javne rasprave, sve uz pretnju obustavom rada. Beogradska komora pak tek treba da se izjasni o ovom Nacrtu na sednici zakazanoj za drugu poplovinu nedelje u sklopu priprema svoje skupštine na kojoj će Nacrt biti jedna od glavnih tačaka dnevnog reda.

Vođenjem razgovora u narečenim prilikama stvara se opasnost da lični interesi pojedinih učesnika razgovora nadvladaju kako interes advokature kao profesije tako i interes građana Srbije. Ovo strahovanje ilustruje, naprimer, saznanje kako je jedan od planiranih pregovarača kandidat za članstvo u Visokom savetu sudstva pa se, prema oceni pojedinih članova UO, u ovoj stvari nalazi u dubokom sukobu interesa.

Brojni advokati,
s druge strane, se nisu bunili protiv ovog Nacrta zato što će on štetiti njihovim profesionalnim ili ličnim interesima već zato što je štetan za sve građane Srbije i protivustavan. I što advokatura, kao Ustavom određen pružalac pravne pomoći građanima ima dužnost da svojim učešćem u izradi Nacrta izmena uzme u obzir baš tu svoju posebnu poziciju i da predlaže i podrži rešenja koja su na dobrobit sviju, a ne samo nekih.

Iz svega navedenog može se i dalje strahovati kako svrha odluke da se uđe u direktne pregovore nije u tome da se suštinski ispravi nacrt, već prevashodno da se priča o njemu vrati tamo gde je bila i vođena pre 19. maja - daleko od očiju javnosti. 
Ovo će možda voditi ‚‘omasovljenju‘‘ advokatskog protesta, ali, možda,  i perfidnim pokušajima i ubačenim pojedincima saradnicima onih kojima je u interesu da se protest advokata diskredituje.

Ni advokati ni javnost im to ne smeju dozvoliti.