BLOG  Pravni ugao

22.05.2021. 

Lakše do pravde, ali ''malo morgen'' 

Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD
 

 

Pre tri dana Ministarstvo pravde je objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Za javnu raspravu o ovom zakonu ministarstvo je odredilo nešto manje od mesec dana.

Mnogo je razloga zbog kojih je ovaj nacrt zakona o izmenama, rečju, katastrofalan. Jedino što je možda gore od samog Nacrta je vreme koje ministarstrvo planiralo za javnu raspravu o ovako važnom zakonu.

Šta je toliko sporno u predlogu ministarstva, pitate se?
Zajednički imenitelj svih predloženih izmena je otežavanje pristupa sudskoj zaštiti svim građanima Srbije, koje se sprovodi pod plaštom uvođenja reda u duboko disfunkcionalni pravosudni sistem - a sve na štetu građana (naročito onih koji su u sporu sa bankama ili lošijeg imovinskog stanja)  i advokature kao samostalne i slobodne profesije!

Jedan primer ovoga je predloženo rešenje po kojem će se neplaćanje sudskih taksi izjednačavati sa povlačenjem tužbe!

Primeri koji jasno demonstriraju u kojoj meri  predložene izmene suštinski negiraju ustavom garantovano pravo svih građana Srbije na pravno sredstvo su mnogobrojni:
obavezna elektronska korspondencija sa sudom,
praktično uvođenje trostepenosti, umesto presuda - žalba, imaćemo presudu - žalbu - reviziju za koju se planira ukidanje vrednosti spora kao uslova za dopuštenost revizije,
mogućnost da vi plaćate troškove postupka uprkos tome što ste dobili spor! To je, po mom mišljenju, najilustrativnije.Da li sam već naglasio da nacrt Zakona o izmena predviđa da se njegove odredbe primenjuju retroaktivno?! NIsam?

Razloga za zabrinutost, dakle, ima na pretek.
Pojedine komore u sastavu AKS su već počele da reaguju i traže da se predmetni nacrt zakona o izmena povuče.

Po svemu sudeći, rasprava o predlogu Nacrta izmena zakona o parničnom postupku neće se okončati 14. juna.
Naprotiv. Ako je suditi po dosadašnjim reagovanjima iz advokature na predložene izmene osnovano verujem da će burnija reakcija tek uslediti. Nadati se da će javnost  i mediji na sve ovo obraćati pažnju.

Na kraju, ali nikako na poslednjem mestu, povodom ovih predloženih rešenja advokati već najavljuju za početak poslednje nedelje maja, u ponedeljak,  protest ispred zgrade Advokatske komore Srbije .
Nije isključeno da on preraste u protest nalik onom iz 2014. godine.