BLOG  Pravni ugao
20.04.2021. 

Bilo jednom (?) u Jagodini?

Piše advokat Luka Jovanović
direktor programa i komunikacija FBD

Svaki put kada se može opravdano pomisliti “to je to, posle ovoga nema dalje”, uvek počne nova radna nedelja sa još jednim odlučnim iskorakom ka apsolutnom. Kako se razložno može očekivati da će nedelja pred nama biti nešto turbulentnija ovde bi bilo korisno zabeležiti tri stvari za koje verujem da ćemo, sasvim sigurno, morati da imamo na umu nakon jučerašnje konferencije za novinare gđe. Marinike Tepić i pojedinih reakcija na nju.

Kao prvo: Ne postoje elementi bića krivičnog dela lažnog prijavljivanja

Osnovna pretpostavka za postojanje ovog dela, osim formalne da podrazumeva podnošenje krivične prijave, što u ovom trenutku nije isključeno, jeste svest počinioca da se ono što prijavljuje nije dogodilo. Nije dovoljno da je samo lice koje je dalo izjavu koja je preneta na konferenciji lagalo, iako ne postoje nikakve indicije da je to slučaj – naprotiv.

U tom smislu vest o tome da je VJT formiralo predmet koji obuhvata tvrdnje iznete na konferenciji za štampu Marinike Tepić i iskaza Dragana Markovića tužilaštvu, ako je usmeren na rasvetljavanje i kažnjavanje za lažno prijavljivanje, a ne za neko drugo delo, kako bi se ne bez razloga moglo pomisliti, nema previše izgleda za uspeh. Bio bi to još jedan u nizu notornih primera zloupotrebe pravosuđa, konketno tužilaštva, za obračunavanje sa političkim protivnicima. 

Kao drugo: Postoje elementi bića neprijavljivanja krivičnog dela, ali ne tamo gde ste mislili

U jednom od reagovanja na jučerašnju konferenciju za novinare o, da se tako izrazimo, „događanjima“ u Jagodini, sugerisano je kako bi možda trebalo ispitati odgovornost gđe. Tepić zbog toga  što i sama tužilaštvu nije prijavila saznanja koja su juče uzdrmala javnost. Osim što ovako javno iznet stav predstavlja ozbiljan osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti (o tome više kasnije), on prećutkuje činjenicu da ovo krivično delo ne postoji ako se neprijavljivanje odnosi na delo koje je vlastima već poznato ili na učinioca koji je poznat.
Ovde je važno istaći okolnost da je Igor Jurić već prijavio svoja saznanja o „događanjima“ u Jagodini i tužilaštvu i, ne najmanje važno, tadašnjem ministru Stefanoviću – kao i da je o tim saznanjima, istina na mnogo indirektniji način, već javno govorio mnogo pre prošlog ponedeljka. Ako su ta lica, po kazivanju g. Jurića, bila upoznata sa „događanjima“ u Jagodini onda je apsolutno na mestu postaviti  i pitanje ko i zbog čega nije na osnovu tih saznanja podneo formalnu krivičnu prijavu. Upravo ovo nepostupanje ima krivičnopravni značaj pošto je učinjeno od strane službenih i odgovornih lica koja su ta saznaja stekla u obavljanju svojih dužnosti.

Kao treće: Saopštenje Zorane Mihajlović može biti osnov da  je  Marinika Tepić privatno tuži 

Kao što smo već pomenuli ranije, javno izneta sumnja – koja nije toliko sumnja koliko indirektna optužba - da je Marinika Tepić na bilo koji način učestvovala, pa makar i prećutkivanjem, u „događanjima“ iz Jagodine predstavlja sasvim dovoljan osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti zbog povrede časti i ugleda, pri čemu se ne bi smela zanemariti okolnost da je tu „sumnju“ iznela ni manje ni više nego potpredsednica vlade.

Podsećam ovde čitaoce da ova vrsta odgovornosti postoji nezavisno od krivične odgovornosti i da njeno utvrđivanje nije uslovljeno postojanjem presude, pa ni postupka, za ma koje krivično delo.

Valja se ovde, isto tako, podsetiti sličnih tužbi koje su g. Obradović i g. Jeremić podnosili protiv Aleksadnra Vučića – a koje su u bitnim elementima slične potencijalnom predmetu Tepić – Mihajlović, pri čemu ovde ne bi smelo da bude ni govora o tome da je iznošenje takve  vrste optužbi, koje se ne tiču karakterizacije političke orijentacije već optužbi za izvršenje izuzetno teških krivičnih dela, uživa ustavnopravnu zaštitu koju pruža sloboda izražavanja.

Iako je konačna pravna sudbina tužbi Obradovića i Jeremića u ovom trenutku nepoznata, sama činjenica da su se takve vrste sporova već vodile pred sudovima u Srbiji u izvesnom smislu čini eventualno izjašnjavanje suda u ovom konkretnom slučaju neminovnim.