Beograd, 21.03.2019.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

ČETIRI APELA


 

Forum za bezbednost i demokratiju izražava veliku i ozbiljnu zabrinutost zbog jučerašnjih i sinoćnih događanja na beogradskim ulicama i Savskom trgu u Beogradu.
Viđeni prizori vrhunski su primer građanske neodgovornosti, kao i neodgovornosti onih koji su po dužnosti morali da spreče ta zbivanja koja su  zaprepastila onaj deo domaće javnosti koji pandemiju COVIDa-19 shvata izuzetno ozbiljno, kao i lekare koji se koji se u našem zdravstvenom sistemu bore sa ovom pošasti više od godinu dana!

Forum za bezbednost i demokratiju smatra  da pomenuti događaji predstavljaju dokaz  konačnog kraha i bilo kakvog poverenja u rad Kriznog štaba. 
Iznalaženje  „kompromisnih rešenja“ s kojima se javno licitiralo kompromitovan je ne samo rad Kriznog štaba već je ozbiljno dovedeno u pitanje funkcionisanje čitavog zdravstvenog sistema.  
Umesto da ispunjava svoju osnovnu svrhu, koja je trebalo da bude zaštita građana, Krizni štab je pokazao da je podložan uticajima i otvoren za ambivalentne pristupe, počev od zamenika gradonačelnika Beograda do  ministara vlade i predsednika republike!

Forum za bezbednost i demokratiju smatra da su trenutnoj situaciji, u nemaloj meri doprineli  i mediji. Nepotpunim izveštavanjem javnosti o opasnostima pandemije Covida19, direktnom ili indirektnom podrškom dovođenju u pitanje potrebe za primenjivanjem ma kakvih epidemioloških mera i opravdanosti imunizacije stanovništva, pa čak i njihovim ismevanjem, mediji su bili rukovođeni isključivo komercijalnim interesima i hranjenjem najnižih poriva i sklonosti svoje publike i političkih interesa svojih mecena.

Zato:

Forum za bezbednost i demokratiju  poziva medije da agilnije i odgovornih ispune svoju informativnu funkciju u dobu pandemije Covida 19 i ozbiljnije i prilježnije nego do sada utiču na podizanje svesti i širenje epidemiološke kulture i obaveštenosti javnosti.  

 

Forum za bezbednost i demokratiju poziva sve građane Republike Srbije da se pridržavaju epidemioloških mera i da ne zaborave podršku koju su lekarima ukazivali prošlog proleća a koja im je sada potrebnija nego ikad.

 

Forum za bezbednost i demokratiju poziva državne organe da borbu sa ovom epidemijom što pre vrate u okvire Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – što u ovom trenutku podrazumeva raspuštanje Kriznog štaba, koji i dalje pokazuje da nije ni sposoban ni voljan da se bori sa posledicama koje su iznedrile njegove dosadašnje odluke i način rada.

 

Forum za bezbednost i demokratiju, poziva, istovremeno, predsednika Narodne skupštine da u najkraćem roku zakaže vanrednu sednicu Narodne skupštine na kojoj bi se temeljito preispitao dosadašnji rad Kriznog štaba na suzbijanju pandemije Covida 19 i razmatrale potencijalne drastičnije mere za prevazilaženje trenutne situacije.