Beograd, 14.marta 2021.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Covid19 i kriza Kriznog štaba

Forum za bezbednost i demokratiju uoči godišnjice proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije coronavirusa i uoči predstojeće sednice Kriznog štaba očekuje da javnost bude upoznata sa celovitim izveštajem i kritičkom ocenom njegovog dosadašnjeg rada.

FBD smatra da je takva ocena važna i zbog trenutne epidemiološke situacije i da nju dodatno otežava i nastavak urušavanja poverenja javnosti u Krizni štab – počev od podataka o pandemiji koji se javnosti saopštavaju, odluka koje je donosio i donosi, a posebno onih koje nije donosio.

FBD
upozorava da je javna percepcija krize Kriznog štaba  takva da dovodi u pitanje i samu opravdanost njegovog daljeg funkcionisanja u sadašnjem formatu i na sadašnji način  i da bi ih trebalo odgovorno preispitati.


FBD  naglašava da odgovornost za ovakvo stanje jednako dele i tzv.  „medicinski“ i  tzv. „ekonomski“ deo Kriznog štaba!
FBD ističe kako bilo kakvo pravljenje razlike između njih prilikom izveštavanja medija o radu Kriznog štaba prevashodno sagledava kao nastojanja članova njegovog „medicinskog“ dela da izbegnu vlastitu odgovornost i osudu javnosti koju zaslužuju zbog svoje popustljivosti pred interesima koji nemaju nikakve veze sa sprečavanjem epidemije.

FBD zato predlaže da se institucionalna borba protiv pandemije Covida19 vrati u okvire predviđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, da rad nadležnih institucija (na šta smo već ranije pozivali) bude potpuno transparentan, sa personalizovanom odgovornošću,  kao i da se prestane sa arbitrarnim političkim štelovanjem mera od kojih zavisi javno zdravlje svih građana Srbije.

     

 

U Beogradu, 14. marta  2021.