Beograd, 12.02.2021.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom presude generalu Perišiću

 

Forum za bezbednost i demokratiju izražava veliku zabrinutost pred suočavanjem da već nedelju dana, ne računajući malobrojne medije koji ne dopiru do široke javnosti,  svedočimo vidnoj ravnodušnosti pred presudom nekadašnjem podpredsedniku vlade Srbije generalu u penziji Momčilu Perišiću, nekadašnjem načelniku generalštaba VJ.

FBD tu presudu, kao i čitav postupak protiv Momčila Perišića, vidi pre svega kao nastavak obračuna sa političkim snagama i preostalim istaknutim pojedincima koji su zajedno sa Zoranom Đinđićem neuspešno pokušali da državu oslobađaju nasleđa njene ne tako davne prošlosti. Presuda generalu Perišiću u političkom smislu zato nije presuda samo njemu već svima njima, dok pomenuti neuspeh FBD sagledava kao neuspeh svih dosadašnjih vlada nakon ubistva predsednika vlade Đinđića, bez izuzetka.   

FBD, jednako tako, sudski proses Momčilu Perišiću i njegov sadašnji ishod vidi, nadalje, samo kao još jedan dokaz nespremnosti i nesposobnosti da se u Srbiji konačno i definitivno stave pod demokratsku civilnu kontrolu sve službe bezbednosti i spreči održavanje farsi pred našim sudovima, poput ove sa Momčilom Perišićem.

Forum za bezbednost i demokratiju, proses i suđenje generalu Perišiću posmatra kao sastavni deo ukupnih nastojanja sve agresivnijeg ponašanja nekadašnjih dogmatskih snaga, koje su Srbiju i uvele u virove rata i nacionalizma, a koje se i danas, i to ne bez uspeha, i u Srbiji i u regionu, bore protiv svih koji su namerni da svoju budućnost grade na demokratskim pricipima i vrednostima EU.  

FBD zato i u slučaju generala Perišića još jednom podseća šta su nekadašnji otuđeni aparati sile s protagonistima pomenutih dogmatskih snaga, bili u stanju da čine i onda  i danas, i u zemlji i u inostranstvu; kao i da za neka od tih činjenja postoje i pravnosnažne sudske presude!
A ko god misli da najnovije suočavanje države sa manipulacijama navijačkim grupama i kriminalcima, čiji su moderatori u službi države,  nema veze sa onim što se dogadjalo Momčilu Perišiću u grdnoj je i opasnoj zabludi.