Tri  američke strategije sučeljavanja sa Rusijom i Putinom


A. WESS MITCHELL, pomoćnik državog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju 21. avgusta 2018. govorio je u američkom Senatu o ukupnoj strategiji SAD prema Rusiji, a medju zemlje  koje su najizloženije ruskom uticaju uvrstio je i Srbiju

Go
spodine predsedavajući Corker, uvaženi članu g. Menendez,

Hvala vam što ste me pozvali danas da svedočim. Ako bi ste bi dozvolili, želeo bih da počnem svoj jutarnji izveštaj sa dobrom vešću koja se ne odnosi na njega. Juče, 20. avgusta američka vlada je deportovala u Nemačku Jakiw Palij-a, bivšeg čuvara u ozloglašenom nacističkom koncentracionom logoru za Jevreje Trawniki u okupiranoj Poljskoj. Iako je ovaj proces trajao duže nego što smo želeli, uklanjanje ovog pojedinca može pružiti neku utehu onima koji su preživeli Holokaust i drugima koji su patili od ruku onih, poput Palij-a, koji su izvršavali okrutne komande nehumanog nacističkog režima.


Koristiću danas svoje pripremljene komentare kako bih oslikao, ukratko, ukupnu strategiju SAD prema Ruskoj Federaciji. Temelj ove strategije pružaju tri dokumenta, po instrukcijama i odobrenju Predsednika: Nacionalna strategija za bezbednost, Nacionalna odbrambena strategija i Integrisana ruska strategija.

Polazna tačka Nacionalne strategije za bezbednost je uvažavanje činjenice da je Amerika ušla u period nadmetanja velikih sila i da nekadašnje politike SAD niti su u potupnosti shvatale razmere ovog nadirućeg trenda niti su adekvatno opremile naciju za uspeh u njemu. Glavni cilj spoljne politike ove administracije jeste pripremanje nacije za suočavanjem sa ovim izazovom kroz sistematsko ojačavanje vojnih, ekonomskih i političkih temelja američke moći.

Naša politika prema Rusiji proizilazi iz shvatanja da, ukoliko želimo da ona bude efikasna, američka diplomatija mora da bude poduprta „vojnom silom bez pandana i koja je poptuno integrisana sa našim saveznicima i svim našim polugama moći.“ U tom smislu smo preokrenuli trend dugogdišnjih rezova u budžetu za odbranu, otpočeli smo proces rekapitalizacije američkog nuklearnog arsenala, zatražili smo blizu 11 milijardi dolara za Evropsku odbrambenu inicijativu i radimo sa NATO-om na uvećanju evropskih izdataka za odbranu za više od 40 milijardi dolara. Na NATO Samitu smo osnovali nove NATO Komande (uključujući i jednu u SAD), nove timove za reagovanje u slučaju kontra-hibridnih pretnji i velike dugogodišnje inicijative za pospešivanje mobilnosti, borbene gotovosti i kapaciteta Saveza. 

U tandemu smo radili na ograničavanju kapaciteta Vladimira Putina za agresiju namećući troškove ruskoj državi i oligarhiji koja je održava. Nadovezujući se na svedočenje Sekretara Pompeo-a, podnosim na zapisnik spisak mera koje je preduzela ova administracija. One, do današnjeg dana, uključuju: sankcionisanje 217 pojedinaca i entiteta, zatvaranje 6 diplomatskih i konzularnih predstavništava i proterivanje 60 špijuna sa teritorije SAD.

Naše mere počinju da imaju efekta. Istraživanje Glavne kancelarije za ekonomiju Stejt departementa pokazuje da su prihod ruskih firmi na udaru sankcija opali u proseku za četvrtinu, ukupna vrednost njihovog kapitala za polovinu; prinuđene su da otpuštaju trećinu svojih zaposlenih. Nakon objavljivanja novih sankcija u aprilu, ruska kompanija Rusal izgubila oko pedeset posto svoje tržišne vrednosti. Pet dana nakon naše najave novih sankcija 8. avgusta po osnovu Zakona o hemijskom i biološkom naoružanju, rublja je devalvirala i dostigla je svoj najniži nivo u odnosu na dolar u poslednje dve godine.  

Iako smo uveli sankcije bez presedana zbog ruske agresije, jasno smo stavili do znanja da su vrata za dijalog otvorena ukoliko Putin odluči da preduzme ozbiljne korake u konstruktivnom pravcu. U Siriji smo napravili kanale za de-eskalaciju kako bi smo izbegli sukobljavanje naših oružanih snaga. U Ukrajini smo poduprli napore, kojima upravlja Ambasador Kurt Volker, za iznalaženje načina da se Rusija pridržava obaveza preuzetih Sporazumom iz Minska. U svim ovim oblastima, međutim, na Rusiji je, a ne Americi, da napravi sledeći korak. 

Stavili smo naročit akcenat na pomaganje najizloženijim državama Evrope. U Ukrajini i Gruziji smo ukinuli restrikcije za nabavku oružja za odbranu. Na Balkanu smo direktno učestvovali u razrešavanju spora oko imena između Grćke i Makedonije i podsticali Srbiju i Kosovo da nastave sa dijalogom pod pokroviteljstvom EU. Od Kavkaza do Centralne Evrope promovišemo energetsku diverzifikaciju, borbu protiv korupcije i borimo se za srca i misli stanovništva. 

Našu strategiju podstaklo je shvatanje da ruska pretnja nije više samo spoljna ili vojna; ona uključuje i operacije kojima diriguje Kremlj u samom srcu Zapadnog sveta. Ove aktivnosti se izdašno finansiraju i njima se upravlja sa samog vrha ruske države.

Važno je jasno naglasiti šta ove kampanje jesu a šta nisu.

One nisu konkretno povezane sa pojedinim političkim strujama unutar SAD. One se ne tiču ni levice ni desnice niti američke političke filozofije. Kako nedavne čistke na Facebook-u otkrivaju, Rusija je promovisala marginalne glasove na političkoj levici i desnici, uključujući tu i grupe koje promovišu nasilje, upad u savezne institucije i svrgavanje vlade SAD. Rusija raspiruje i finansira kontraverzne ciljeve – da bi odmah potom raspirivala i finansirala ciljeve koji se protive prethodno podupiranima. Putinova teza je da je Ustav SAD eksperiment koji će propasti ako se na pravi način destabilizuje iznutra. Putin ne želi da rasturi američku republiku mešanjem u jedan ili dva izborna ciklusa, već sistematskim produbljivanjem pukotina u našem društvu. Prihvatanje ove činjenice je od ključne važnosti za razvoj dugoročnog odgovora na taj problem. Najopasnija stvar na svetu koju možemo da uradimo je da politizujemo taj izazov, što bi već samo za sebe bilo poklon Putinu..

Ono čega se ruski napori tiču je geopolitika: putinističkog sistema večnog samo-opravdavajućeg sukoba za međunarodnu dominaciju. Kako je istaknuto u priručniku Ruskih oružanih snaga cilj je da „sprovedemo masovne psihološke kampanje protiv stanovništva ciljane države kako bi destabilizovali društvo i vladu i tako prinudili državu da donese odluke koje su u interesu njenih protivnika.“ To podrazumeva razvijen arsenal suberzivnih aktivnosti, koje su prvobitno koristili boljševici a kasnije i SSSR, koji je usklađen sa zahtevima digitalnog doba.

Stejt department shvata ovu pretnju veoma ozbiljno. Kontrirati joj kako u njenoj otvorenoj tako i prikrivenoj formi predstavalja jedan od najviših prioriteta Biroa za evropske i evroazijske poslove. Kao kopredsedavjući Grupe za ruski uticaj radim sa Generalom Scapparotti-em na objedinavanju resursa EUR i EUCOM-a kako bi se izborili sa ovim problemom. Pod vođstvom EUR svih 49 misija SAD u Evropi i Evroaziji dužne su da razvijaju, koordinišu i sprovedu pripremljene akcione planove za odbranu od operacija za širenje ruskog uticaja u zemljama domaćinima.

Unutar Biroa regrutovali smo jednog od arhitekti Centra za globalni angažman iz osoblja člana ovog komiteta;formirali smo novu poziciju – Viši savetnik za maligne ruske aktivnosti i trendove (SARMT) – za razvoj inter-regionalnih strategija među kancelarijama. EUR je osnovao posvećeni tim koji će preuzeti ofanzivu javno obznaniti ruske maligne aktivnosti, i koji je od januara ove godine prozvao Kremlj povodom 112 slučajeva. Trenutno radimo sa našim saveznikom, Ujedinjenim Kraljevstvom, na formiranju međunarodne koalicije za koordinisane napore u ovoj oblasti i tražili smo preko 380 miliona dolara za račune za bezbednosnu i ekonomsku saradnju iz Predsednikovog budžeta za 2019, godinu.

Smatramo da Kongres ima važnu ulogu u pružanju instrumenata i sredstava neophodnih za efikasno rešavanje ovog seta problema sa Rusijom. Kako je Sekretar Pompeo jasno stavio do znanja u svom nedavnom svedočenju, posvećeni smo radu sa svima vama na ostvarivanju napretka u rešavanju ovog problema i usklađivanju naših napora kako bi smo podržali Predsednikovu rusku strategiju.

Gospodine predsedavajući zahvaljujem vam se još jednom na današnjem pozivu. Rado isčekujem vaša pitanja.

*   Integralni tekst uvodnog izlaganja pre Odobrom za spoljnu politiku u Senatu američkog kongresa, objavljen na portalu američkog State Departmenta 
** Bold FBD