Beograd. 9. juna 2024. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 
VLADA SRBIJE DA SE IZJASNI
KAKO DEKLARACIJA UTIČE NA NJEN STRATEŠKI CIJ
ČLANSTVA SRBIJE U EVROPSKOJ UNUJI

Forum za bezbednost i demokratijju smatra da se najhitnije, a najkasnije prilikom predstavljanja  Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda u parlamentu Srbije, mora razajasniti u kojoj je meri ona saobrazana programu i strateškom cilju Vlade Srbije koja je stupila na dužnost početkom prošlog meseca.

FBD podseća da je Predsednik Vlade u svom ekspozeu naglasio da ‘’punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Republike Srbije’’ i da će vlada koju će predvoditi ‘’nastaviti sa posvećenim radom na ispunjavanju svih postojećih kriterijuma kroz sprovodjenje reformskih procesa koji su u krajnjoj liniji korisni za naše gradjane I našu privredu."

FBD zauzima stanovište da član 27 juče objavljene Deklaracije relativizuje takvo jasno opredeljenje Srbije budući da to nije izričito saopšteno i očekuje o tome izjašnjenje vlade i članova parlamenta. Ovo je utoliko nužnije budući da se donosioci Deklaracije u preambuli - koja nije obavezujući deo Deklaracije - pozivaju na opredeljenje za članstvo u EU ali se ono uopšte ne spominje u jedinom članu Deklaracije koji se dotiče Evropske unije.

FBD ističe da bi bilo kakvo odstupanje od tog strateškog i programskog cilja vlade Srbije, ma čim i ma kako bilo obrazlagano, ne samo što podriva kapacitete Srbije u pregovorima koji se vode uz posredovanje EU, već da pomenuti član otvara prostor za derogaciju strateškog cilja sadašnje vlade i otvara puteve daljoj političkoj instrumentalizaciju nerešenih pitanja koja se odnose na položaj srpskog naroda na Zapadnom Balkanu, zloupotrebom etnosa na štetu demosa.

FBD ponovo naglašava da politike, koje mimo volje građana Srbije nastoje da se zaustavi ili odustane od članstva Srbije u EU kao osnovnog političkog cilja koji su isticale sve srpske vlade nakon 5. oktobra 2000. godine, a polazeći od stanovišta da Srbija samo kao članica EU može delotvorno da štiti  prava i interese srpskog naroda izvan Srbije, podseća da bilo čija politika koja se tome, u većoj ili manjoj meri, otvoreno ili prikriveno, suprotstavlja nije ništa drugo do vrsta političkog i bezbednosnog avanturizma.

FBD na kraju, ali nikako na poslednjem mestu, ističe da takve politike, unatoč retorici kojom se naoko zagovara mir, u osnovi prete kako destabilizaciji regiona isto tako, a trenutno možda više, doprinose i nastavku destabilizacije političkih prilika unutar same Srbije – kako u kontekstu nedavnih održanih lokalnih izbora uzi vidnu nespremnost vlasti da otklone svaku sumnju u pogledu poštovanja volje birača, tako i tumačenja i poricanja Deklaracije o Srebrenici usvojene prošlog meseca u UN, a koja u konačnici vode konfrontaciji Srbije i Srba izvan Srbije sa drugim zemljama u regionu na način koji nanosi štetu upravo onim interesima koje Deklaracija tvrdi da štiti.

 

Molimo vas da razmislite o vašoj podršci
Forumu za bezbednost i demokratiju.
Možete nas podržati na sledeće načine

DONIRAJTE ODMAH