Situacija u Srbiji posle izbora
                     REZOLUCIJA EVROPSKOG PARLAMENTA USVOJENA 8.FEBRUARA 2024.
                                                 

 

PE756.848

Rezolucija Evropskog parlamenta od 8. februara 2024. o situaciji u Srbiji posle izbora
(2024/2521(RSP))

 

 Evropski parlament,

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Srbiji, posebno onu od 10. maja 2023. o Izveštaju Komisije o Srbiji za 2022.1,

– uzimajući u obzir prethodne izjave EU-a o Srbiji, posebno izjavu Visokog predstavnika Unije za spoljnje poslove i bezbednosnu politiku Josepa Borrella i poverenika za susedstvo i proširenje Olivéra Várhelyija od 19. decembra 2023. o parlamentarnim izborima,

– uzimajući u obzir izjavu o preliminarnim nalazima i zaključcima međunarodne misije za posmatranje izbora na prevremenim parlamentarnim izborima održanim u Srbiji 17. decembra 2023.,

– uzimajući u obzir zajedničko mišljenje Organizacije za europsku bezbednost i saradnju (OESS) / Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Venecijanske komisije od 19.decembra 2022. o ustavnom i pravnom okviru kojim je uređeno funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji – izborno pravo i izborna uprava,

– uzimajući u obzir izveštaj o posmatranju izbora ad hoc odbora Predsedništva Parlamentarne skupštine Veća Europe od 17.januara 2024. naslovljeno „Posmatranje prievremenih parlamentarnih izbora u Srbiji (17. decembra 2023.)”,

– uzimajući u obzir govor o izborima u Srbiji koji je 17. januara 2024. na plenarnoj sednici Parlamenta održao poverenik za pravosuđe Didier Reynders u ime potpredsednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josepa Borrella,

– uzimajući u obzir otvoreno pismo o stanju nakon izbora u Srbiji koje su potpisali predsednici odborâ za spoljne poslove nekoliko država članica EU-a,

– uzimajući u obzir proces parlamentarnog dijaloga u Srbiji, koji je omogućen uz podršku Evropskog parlamenta,

– uzimajući u obzir Ustav Srbije iz 2006. i njen Zakon o izboru narodnih poslanika iz 2022.,

– uzimajući u obzir tematski izveštaj Ev ropskog revizorskog suda br. 01/2022 od 10. januara 2022. naslovljeno „Podrška EU vladavini prava na zapadnom Balkanu: uprkos nastojanjima temeljni problemi ostaju nerešeni”,

– uzimajući u obzir član 132. stavove 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da su nakon masovne pucnjave u Beogradu i u blizini Mladenovca u maju2023. diljem Srbije organizovani masovni protesti pod sloganom „Srbija protiv nasilja”; budući da se 1.novembra 2023. predsednik Srbije pozvao na zahteve opozicije za prevremene izbore kao razlog za raspuštanje parlamenta; budući da je raspisao prevremene parlamentarne izbore za 17. decembar 2023.;

B. budući da su od 2012. svi parlamentarni izbori u Srbiji osim jednih bili prevremeni izbori; budući da su to bili treći parlamentarni izbori u manje od četiri godine;

C. budući da su nakon iznenadne i istovremene ostavke 65 gradonačelnika iz redova vladajuće stranke, uključujući gradonačelnika Beograda, i odluke Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine da se raspusti, uprkos stabilnoj većini, za isti dan, 17. decembra 2023., raspisani i prevremeni lokalni izbori u trećini općina Srbije te pokrajinski izbori u Vojvodini; budući da održavanje delimičnih lokalnih i parlamentarnih izbora na isti dan nije dobra dugotrajna praksa; budući da brojni posmatrači smatraju da su prevremeni lokalni izbori oruđe kojim se aktuelna vlast koristi za konsolidaciju moći te da predstavljaju zloupotrebu biračkih prava lokalnih zajednica;

D. budući da su se izbori održali usred povećane društvene polarizacije i intenzivnog nadmetanja među suprotstavljenim političkim programima; budući da su bili obeleženi dotad nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, kao i napadima na političke oponente i novinare;

E. budući da Srbija pre izbornog dana nije sprovela ključne preporuke OESS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, među ostalim ni one o osiguravanju jednakih uslova za sve, merama za sprečavanje zlouporabe javnih dužnosti i državnih resursa, razdvajanju službenih dužnosti i aktivnosti u okviru kampanje te efikasnim mehanizmima za sprečavanje zastrašivanja glasača i pritisaka na njih, uključujući kupovinu glasova;

F. budući da su celokupnu kampanju obeležili još ekstremnija polarizacija, agresivna retorika, diskreditacije na individualnoj ravni, verbalno zlostavljanje i huškačka retorika; budući da su pritisak na zaposlene u javnom sektoru, zloupotreba javnih sredstava i programi podsticanja glasača izazvali zabrinutost u pogledu sposobnosti glasača da biraju bez neprimerenih pritisaka; budući da su te prakse, uz određene izazove u pogledu pristupa opozicije javnim prostorima, dovele do nejednakih uslova za sve i nejasnog razgraničenja između države i vladajuće stranke, što je u suprotnosti s međunarodnim standardima; budući da su mediji Sputnik Srbija i Russia Today Balkan, koji deluju pod pokroviteljstvom Rusije, aktivno doprineli širenju dezinformacija, uglavnom o opozicionim kandidatima;

G. budući da je kampanjom uveliko dominirao aktualni predsednik Vučić, koji je, uprkos tome što nije bio kandidat na tim izborima, preuzeo centralnu ulogu u svakodnevnoj kampanji snažnim učešćem u događanjima Srpske napredne stranke (SNS); budući da je izborna lista pod vodstvom SNS-a nosila ime g. Vučića;

H. budući da su tela za nadzor kampanja i elektronskih medija i dalje bila uglavnom neefikasna u odvraćanju od kršenja zakona tokom izbornog perioda;

I. budući da su OEBS/ODIHR, Parlamentarna skupština OESS-a, Parlamentarna skupština Veća Europe i Evropski parlament sproveli međunarodnu misiju za posmatranje izbora kako bi se utvrdilo jesu li izbori bili u skladu s obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore te s nacionalnim zakonodavstvom;

J. budući da su se popisi birača ažurirali u jedinstvenom registru birača i da je konačni broj birača iznosio 6 500 666; budući da su iznesene tvrdnje da je u registru i dalje velik broj preminulih osoba;

K. budući da je odaziv birača iznosio 58,58 %, što je malo više nego na prethodnim izborima održanima 2022.;

L. budući da, uprkos činjenici da su 43 % od 2817 kandidata za parlament bile žene i da je uložen trud u promovisanje učestvovanja žena, žene i dalje generalno ostaju nedovoljno zastupljene na dužnostima za koje se održavaju izbori ili obavlja imenovanje;

M. budući da su, generalno gledano, izbori sprovedeni neometano, ali da je izborni dan bio obeležen brojnim proceduralnim nedostacima, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i prebrojavanja glasova, često stvaranje gužvi, povrede tajnosti glasanja, brojne slučajeve grupnog glasanja i izolovane slučajeve fizičkih napada;

N. budući da je prema podacima Republičke izborne komisije Srbije (RIK) SNS osvojio 46,75 % glasova, dok je najveća opooziciona koalicija „Srbija protiv nasilja” osvojila 23,66 % glasova, Socijalistička partija Srbije 6,55 % glasova, koalicija NADA 5,02 % glasova, Mi – glas iz naroda osvojio je 4,69 % glasova, a pet manjinskih lista ukupno 3,68 % glasova;

O. budući da je u izjavi o preliminarnim nalazima i zaključcima međunarodne misije za promatranje izbora istaknuto da su prevremeni parlamentarni izbori održani 17. decembra, iako su tehnički bili dobro sprovedeni i biračima nudili niz političkih alternativa, bili obeleženi snažnim angažmanom predsednika, što je, zajedno sa sistemskim prednostima vladajuće stranke, stvorilo nepravedne uslove; budući da se očekuje da će završni izvješzaj OEBS-a/ODIHR-a biti objavljen tokom sledećih nedelja;

P. budući da se većina navoda o sumnjama na nepravilnosti tokom izbornog dana konkretno odnosi na Beograd, u kojem su vlasti omogućile da se u stanovima u kojima inače ne žive prijave „fantomski glasači” iz drugih srpskih opština u kojima se toga dana nisu održavali izbori, ali i iz susednih zemalja; budući da postoje brojni navodi da je vladajuća stranka organizovano prevozila glasače koji žive u inostranstvu u Srbiju kako bi glasali na lokalnim izborima u Beogradu;

Q. budući da je srpska organizacija civilnog društva CRTA sprovela detaljnu analizu na temelju ograničenih podataka i resursa te vrlo konzervativno procenila da se nepravilnosti u registru birača odnose na najmanje 30 000 glasača; budući da imaju čvrste dokaze da je ta nepravilnost bila deo strategije nezakonitog i nelegitimnog izbornog inženjeringa kako bi se uticalo na rezultate izbora i narušila volja glasača; budući da su ljudi prevoženi iz cele Srbije i iz inostranstva (iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore) kako bi glasali na lokalnim izborima u Beogradu; budući da su čak i vladini funkcioneri i političari iz BiH otvoreno glasali na lokalnim izborima u Beogradu; budući da je Vlada Srbije takvu praksu branila kao legitimnu;

R. budući da se druge značajne sumnje na nepravilnosti odnose na kupovinu glasova, pristranost medija, pritisak na zaposlene u javnom sektoru i socijalno ugrožene grupe, zloupotrebu javnih resursa, zastrašivanje i dodavanje listića u glasačke kutije;

S. budući da srbijanske vlasti poriču bilo kakve nepravilnosti; budući da su i predsednik Srbije i mediji pod kontrolom Kremlja tvrdili da su se druge zemlje na brutalne načine uplitale u izborni proces u Srbiji, ali nisu pružili čvrste dokaze za te tvrdnje; budući da je premijerka Brnabić javno zahvalila ruskim obaveštajnim službama na pružanju informacija o planiranim aktivnostima opozicije; budući da je širenje ruskih dezinformacija i poruka dubok i stalan problem u Srbiji, posebno tokom izbornih kampanja; budući da je Kremlj osudio javne proteste protiv ukradenih opštih izbora u Srbiji kao pokušaje Zapada da svrgne vladu i organizuje još jedan „majdanski državni udar”;

T. budući da su nezavisne srpske organizacije koje su osudile nepravilnosti tokom nedavnih izbora bile izložene stalnim napadima od strane vladinih zvaničnika; budući da su srpske vlasti dosad odbijale da istraže te tvrdnje o nepravilnostima te su umesto toga pokušale da diskredituju i zastraše promatrače izbora koji su objavili izveštaje o nepravilnostima uprkos činjenici da su na videlo iznijeli mnogo konkretnih dokaza koji upućuju na izbornu prevaru; budući da su nakon izbora vodeći srpsk političari, uključujući predsednika, nepravedno blatili zastupnike u Evropskom parlamentu i druge članove međunarodne misije za posmatranje izbora;

U. budući da je opozicija osporila rezultate izbora, posebno lokalnih izbora u Beogradu, što je dovelo do velikih mirnih protesta koje su pokrenule opoziciona koalicija „Srbija protiv nasilja” i nestranačko udruženje ProGlas kako bi zatražile poništenje izbora i održavanje novog glasanja; budući da je RIK odbacio prigovore opozicije; budući da je opozicija pozvala na poništavanje izbornih rezultata pred Ustavnim sudom zbog navoda o raširenoj prevari;

V. budući da je protest održan 24.decembra 2023. postao nasilan kada su neki od protestanata provalili u Skupštinu grada Beograda, nakon čega je policija uhapsila 38 osoba, uključujući studente, koje su krivično gonjene zbog narušavanja ustavnog poretka i od kojih su neke i dalje u kućnom pritvoru; budući da je više mirnih protestanata tvrdilo da su se među protestante infiltrirali maskirani huligani; budući da su mirni protestanti takođe osudili neprimerenu upotrebu sile od strane policije;

W. budući da se tokom protekle decenije, otkad je predsednik Vučić došao na vlast, u Srbiji stalno beleži narušavanje slobode medija, koje karakterišu politički pritisak, pretnje, pa čak i fizički napadi na novinare; budući da je organizacija Reporteri bez granica Srbiju uvrstila na dno lestvice evropskih zemalja prema svetskom indeksu slobode medija, pri čemu je ta zemlja 2023. pala za 12 mesta te se sada nalazi na 91. mestu;

X. budući da su vladavina prava i pravilno funkcionisanje demokratskih institucija Srbije i dalje glavni izazov za proces pristupanja Srbije EU-u;

1. žali zbog činjenice da parlamentarni i lokalni izbori održani 17. decembra2023. nisu bili u skladu s međunarodnim standardima i predanošću Srbije slobodnim i poštenim izborima zbog ustrajne i sistemske zloupotrebe institucija i medija od strane vladajućih radi sticanja nepoštene i neprimerene prednosti; drži da se ne može smatrati da su ti izbori održani u poštenim uslovima; zabrinut je zbog navoda o raširenosti i sistematičnosti prevara koje su ugrozile integritet izbora u Srbiji;

2. napominje da je međunarodna misija za posmatranje izbora izjavila da su izbori sprovedeni neometano, ali da je dan bio obeležen brojnim proceduralnim nedostacima, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i prebrojavanja glasova, često stvaranje gužvi, povrede tajnosti glasanja i brojne slučajeve grupnog glasanja; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog tih nepravilnosti i opšte izborne atmosfere, koja je ispod standarda koji se očekuju od zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u; podseća srpske vlasti da je pravilno funkcionisanje demokratskih institucija Srbije u središtu procesa pristupanja Srbije EU-u i metodologije pristupanja EU-u;

3. s ozbiljnom zabrinutošću prima na znanje opsežne dokaze koje su prikupili međunarodni i domaći posmatrači, a koji pokazuju aktivnosti uoči i tokom izbornog dana koje su možda promenile ishod izbora te potencijalno posebno kritično uticale na rezultate lokalnih izbora u Beogradu i ozbiljno ugrozile legitimnost parlamentarnih izbora;

4. poziva na neovisnu međunarodnu istragu nepravilnosti parlamentarnih, pokrajinskih i opštinskih izbora, s posebnim naglaskom na izborima za Skupštinu grada Beograda, koju će sprovesti ugledni međunarodni pravni stručnjaci i institucije, jer određeni navodi, uključujući one koji se odnose na organizovanu migraciju birača na lokalnom nivou, izlaze izvan područja obuhvaćenih izveštajima OEBS-a/ODIHR-a; podržava brzo slanje ad hoc misije za utvrđivanje činjenica u Srbiji, uz učestvovanje Parlamenta;

5. podstiče Komisiju da pokrene inicijativu za slanje stručne misije u Srbiju kako bi se procenilo stanje u pogledu nedavnih izbora i događaja nakon izbora u nastojanjima da se olakša stvaranje preduslova za uspostavljanje potrebnog društvenog dijaloga i vrati poverenje javnosti u institucije, te kako bi se procenila i rešila sistemska pitanja vladavine prava u Srbiji, po uzoru na Priebeove izveštaje;

6. žali zbog nedostatka institucionalnog odgovora na ozbiljne navode o uključenosti vladajućih u manipulaciju izborima i izborne zlouporabe, što doprinosi atmosferi nekažnjivosti i omogućava da se takve prakse i dalje sprovode; sa zabrinutošću napominje da neke od izbornih nepravilnosti koje su prethodile izborima u decembru 2023. predstavljaju potencijalna kršenja srpskog prava i Ustava Srbije; naglašava da će se tom praksom, ako se dopusti da se ona nastavi bez ikakvih posledica, i dalje narušavati poverenje u izborni proces i institucije Srbije, čime će se pak nepovratno ugroziti demokratska vladavina i dalje evropske integracije; naglašava važnost temeljite istrage svih pritužbi povezanih s izborima, uključujući nedavni zahtev za poništenje izbora za Skupštinu grada Beograda održanih 17. decembra2023., koji je Ustavnom sudu podneo jedan od zvaničnika koalicije „Srbija protiv nasilja”;

7. žali zbog izostanka krivičnog progona i sankcija povezanih s kkrivičnim djlima tokom izbora, uključujući ozbiljne navode o nezakonitoj manipulaciji registrom birača i biračkim pravima, pritisak i zastrašivanje građana i kandidata na izborima, slučajeve korupcije, krivotvorenje potpisa građana, klijentelizam, nelegitimnu i nezakonitu zloupotrebu podataka građana, zloupotrebe službene dužnosti i nedostatak efikasnih mehanizama kojima bi se sprečilo da vladajući steknu nepoštenu institucionalnu prednost na izborima;

8. podstiče srpske vlasti da istraže, krivično gone i privedu pravdi lica odgovorna za krivična dela počinjena tokom izbora te za napade na studente;

9. osuđuje organizovane napade srpskih zvaničnika na posmatrače izbora, uključujući poslanike u Evropskom parlamentu te poziva da se ponovno uspostavi konstruktivan diskurs zasnovan na poštovanju, naglašavajući pritom važnost uzajamnog poštovanja u demokratskom procesu; duboko je zabrinut zbog pokušaja diskreditovanja i zastrašivanja posmatrača; podstiče srpske vlasti da preduzmu sve potrebne korake kako bi se izbegle dalje kampanje dezinformiranja usmerene na izborne posmatrače i da uspostave uslove kojima se nacionalnim i međunarodnim promatračima izbora omogućava da delotvorno obavljaju svoj posao i da ih zaštite od svih oblika nasilja, pretnji, odmazde, negativne diskriminacije, pritisaka ili bilo kog drugog proizvoljnog delovanja kao posledice njihovog legitimnog ostvarivanja prava i sloboda koji im pripadaju; pohvaljuje rad domaćih promatrača iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Centra za slobodne izbore i demokraciju (CeSID);

10. zabrinut je zbog „pasivizacije” stambenih adresa određenih kategorija građana, među ostalim u Beogradu i južnoj Srbiji, čime im se uskraćuje pravo glasa; poziva nadležna tela da bez daljeg odgadjanja isprave ta ozbiljna kršenja biračkih prava;

11. podstiče Republiku Srbiju da odgovori na zabrinutosti u pogledu učestvovanja nacionalnih manjina u izbornom procesu te da osigura doslednu primenu kriterija za status manjine i uhvati se u koštac s ranjivostima u pogledu pritisaka i kupovine glasova;

12. poziva vlasti Srbije da pruže institucionalna rešenja za prevazilaženje aktuelnih problema; poziva srpski parlament i vladu da ulože sve napore kako bi efikasno funkcioniaali, bez stalnog ciklusa kampanja i čestih prevremenih izbora;

13. apeluje na srpske vlasti da vrate poverenje biračkog tela u celi proces, utvrde potpuno transparentne izborne postupke i garantuju odgovornost vlasti, bez obzira na to sprovode li izbore ili se mešaju u njih; poziva srpske vlasti da u potpunosti i suštinski sarađuju s ODIHR-om, EU-om i Savetom Evrope te da omoguće uključiv proces jačanja prava i sloboda, institucija i procesa povezanih s izborima, uz učestvovanje domaćih posmatrača izbora i političkih stranaka; pozdravlja sve istinske korake u tom smjeru;

14. sa zabrinutošću primećuje da Srbija nije sprovela mnoge dugogodišnje preporuke OEBS-a/ODIHR-a povezane s glavnim problemima u izbornom procesu, uprkos tome što je Komisija neprestano pozivala da to učini; prima k' znanju nedavne izmene kojima su selektivno obuhvaćene neke od prethodnih preporuka OEBS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, posebno one koje se odnose na pravni okvir za finansiranje izborne kampanje;

15. sa zanimanjem iščekuje završni izveštaj Međunarodne misije za posmatranje izbora OEBS-a/ODIHR-a; podstiče Srbiju da sprovede preporuke navedene u zajedničkom mišljenju Venecijanske komisije i OEBS-a/ODIHR-a od 19. decembra 2022. o ustavnom i pravnom okviru kojim se uređuje funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji, uz savetovanje sa stručnim organizacijama civilnog društva i znatno pre sledećih izbora, kako bi se sprečile nove nepravilnosti i prevare te istovremeno garantovalo demokratsko funkcionisanje zemlje, posebno one koje se odnose na pristup konkurentskih kandidata medijima, povećanu transparentnost i odgovornost za finansiranje kampanja, mere za borbu protiv pritisaka na glasače i zloupotrebe administrativnih resursa;

16. poziva Srbiju da sprovede preporuku OEBS-a/ODIHR-a o sprovođenjuž sveobuhvatne revizije jedinstvenog registra birača kako bi se odgovorilo na zabrinutosti u pogledu njegove tačnosti, uključujući navode o migraciji glasača i upisu preminulih osoba; zabrinut je zbog navoda da je u jedinstvenom registru birača već zabeženo znatno povećanje broja birača u gradovima u kojima će se lokalni izbori održati kasnije tokom 2024.;

17. podstiče Republičko izbornu komisijuda preduzme potrebne korake i odgovori na zabrinutosti u pogledu transparentnosti i efikasnosti svog funkcionisanja, uključujući pravovremenu objavu rezultata praćenja tokom perioda kampanje;

18. osuđuje nedostatak medijskog pluralizma tokom izborne kampanje, kao i dezinformacije te rašireno neetičko i pristrasno medijsko izveštavanje u korist vladajućih; sa zabrinutošću napominje da vlada utiče na velik broj medijskih kuća ili ih kontroliše, što je dovelo do nejednakih uslova za opozicione kandidate tokom kampanje; osuđuje napade na kritički nastrojene novinare koje su pokrenule medijske kuće bliske vladi; žali zbog ogromne javne prisutnosti predsednika Srbije pre i tokom kampanje jer su se zbog nje izbrisale granice između institucije predsednika, države i političke stranke na vlasti;

19. zabrinut je zbog toga što su se uslovi i pluralizam u medijima pogoršali uprkos novim zakonima o elektronskim medijima i javnim informacijama i medijima; duboko žali zbog toga što je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zanemarilo svoje zakonske obaveze u pogledu nadzora kampanje u medijima, izveštavanja o svojim nalazima i sankcionisanju medijskih kuća koje su prekršile zakon, širile govor mržnje ili kršile novinarske standarde; sa zabrinutošću napominje da je REM objavio rezultate praćenja samo za javnu radioteleviziju i privatne kabelske kanale, ali ne i za privatne nacionalne kanale bliske vladajućoj stranci;

20. izražava zabrinutost zbog slučajeva uvredljivih napada i jezika i uznemiravanja novinara, aktivista za ljudska prava i organizacija civilnog društva, za koje su u nekim slučajevima odgovorni vladini zvaničnici, posebno u razdoblju pre izbora; podstiče srpske vlasti da se bore protiv spoljašnjeg uplitanja i kampanja dezinformiranja, da znatno poboljšaju zaštitu nezavisnog novinarstva i osiguraju transparentno medijsko okruženje; ističe da institucije EU-a moraju učiniti više kako bi osigurale zaštitu prava i sloboda srpskih novinara i medija; naglašava da bi se pristup pretpristupnom finansiranju trebao iskoristiti kao sredstvo za zaustavljanje daljeg pogoršanja stanja slobode medija;

21. poziva na reformu efikasnosti mehanizama za nadzor kampanje, među ostalim Agencije za sprečavanje korupcije i ad hoc odbora za nadzor kampanje, kako bi se osiguralo pravovremeno i transparentno rješavanje pritužbi povezanih sa zloupotrebom javnih resursa;

22. ističe da u Srbiji, zemlji kandidatkinji za članstvo u EU-u, nisu u dovoljnoj meri sprovedeni osnovni demokratski standardi EU-a i međunarodni demokratski standardi; poziva srpske vlasti da osiguraju da je uspostavljeno dovoljno demokratskih garancija za održavanje sledećih redovnih lokalnih izbora 2024., kao i budućih izbora;

23. primjećuju da su u poslednjih 12 godina svi osim jednog parlamentarnog saziva u Srbiji prevremeno raspušteni i da nastavak sprovođenja nepotrebnih prevremenih izbora potkopava političku stabilnost; naglašava da česti prevremeni izbori, stanje trajne izborne kampanje i dugog odgađanja u formiranju vlada ne doprinose efikasnom demokratskom upravljanju zemljom, već umesto toga slabe parlament i dovode do manjka parlamentarnog zakonodavnog nadzora i legitimnosti;

24. ističe važnost slobode govora i smatra da svako ima pravo da izrazi svoje stavove i učestvuje u mirnim protestima; u tom kontekstu osuđuje neprimerenu upotrebu policijskog nasilja nad mirnim protestantimas koji su protrestovali protiv izborne prevare; zabrinut je zbog navoda da su se među protestanteinfiltrirali provokatori kako bi podstakli policijsku intervenciju; zabrinut je zbog procena da su neki učesnici protesta održanog 24. decembra 2023. bili podvrgnuti nesprimerenom grubom postupanju policije i pravosuđa, što je u oštroj suprotnosti s praksama srbpske policije u prethodnim protestima u toj zemlji; potiče diplomatske misije EU i država članica da nastave da prate započete sudske postupke povezane s protestima;

25. oštro osuđuje neosnovane tvrdnje srpskih vlasti da su države članice EU bile uključene u organizaciju postizbornih protesta; žali zbog toga što se u medijima bliskim vladajućoj stranci protesti koriste kao izgovor za širenje narativa usmerenog protiv EU;

26. žali zbog toga što Komisija, posebno poverenik za proširenje, nisu oštro kritikovali brojne navode o prevari glasača na izborima u Srbiji i poziva Komisiju da se bez odgađanja uhvati u koštac s nedostacima koji su doveli do tih optužbi;

27. ponavlja svoje stanovište da bi pristupni pregovori sa Srbijom trebalo da napreduju samo ako ta zemlja ostvari znatan napredak u reformama povezanima s EU, uključujući potpuno sprovođenje preporuka ODIHR-a i Venecijanske komisije; poziva Komisiju i Savet da primenjuju stroge uslove; poziva Komisiju da temeljno prati izveštaje Evropskog revizorskog suda i da odmah započne reviziju finansijskih sredstava koja su srpskoj vladi osigurana u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći III (IPA III) i drugih finansijskih instrumenata; naglašava da će, ako srpske vlasti ne žele da sprovedu ključne izborne preporuke ili ako rezultati te istrage pokažu da su srpske vlasti bile ditrektnouključene u prevaru birača, pozvati na obustavljanje financiranja EU na osnovu ozbiljnih kršenja vladavine prava u vezi s izborima u Srbiji;

28. obavezuje se da će pomno pratiti razvoj događaja u Srbiji nakon izbora te da će podržavati reforme kojima se jača demokratija i pomaže Srbiji da napreduje na putu prema pristupanju EU-u; naglašava da u svim svojim aktivnostima uvek nastoji podržava politički pluralizam i jačanje inkluzivnog izbornog okruženja u Srbiji, posebno putem procesa međustranačkog dijaloga i parlamentarnog dijaloga; ističe važnost nastavka procesa međustranačkog dijaloga i parlamentarnog dijaloga; poziva EU da bude posrednik u organizaciji unutrašnjeg i smislenog dijaloga u Srbiji između vlade i opozicije kako bi se prevazišla trenutna atmosfera duboke političke polarizacije; u tom kontekstu smatra da je Parlament institucija koja će biti najdjelotvornija kao konstruktivni posrednik;

29. nalaže svojoj predsednici da ovu Rezoluciju prosledi predsedniku Evropskog saveta, Komisiji, potpredsedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, predsedniku, vladi i Narodnoj skupštini Srbije, Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Parlamentarnoj skupštini OEBS-a i Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Molimo vas da razmislite o vašoj podršci
Forumu za bezbednost i demokratiju.
Možete nas podržati na sledeće načine

DONIRAJTE ODMAH