Beograd, 5.februara 2024.

                                                                     SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                                PRESUDA APELACIONOG SUDA
                                DOKAZ, PREPREKA I OPOMENA 


Forum za bezbednost i demokratiju u suočavanju sa činjenicom presude Apelacionog suda kojom su oslobođena krivice lica prvostepeno osuđena za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije izražava duboku zabrinutost pred mogućim i opasnim nagoveštajima nadolazećeg doba.

FBD ističe da ta presuda  ne predstavlja toliko neuspeh pravne države već naglašava i krunski je dokaz jasne manifestacije  permanentnog  odsustva političke volje svih vlasti nakon ubistva premijera Zorana Đinđića naspram nužne potrebe da se u Srbiji istinski raskrsti sa političkim nasle
đem režima Slobodana Miloševića.

FBD ističe da ova presuda, kao i reakcije na nju, ujedno predstavljaju neprijatan ali važan podsetnik na neporecivo odsustvo suštinskih i potrebnih pomaka u reformama sektora službi bezbednosti posle 5. oktobra 2000. koje su, zajedno sa Miloševićevim nasleđem, najteži kamen oko vrata Srbije koji osujećuje svaku njenu modernizaciju – mnogo više nego bilo koje drugo danas otvoreno političko pitanje u zemlji.

FBD posebno ističe i da ova presuda predstavlja značajnu prepreku u preko potrebnoj javnoj diskusiji i suočavanju sa svim nepočinstvima tajne službe formatirane u Miloševićevom dobu, njenoj ulozi u sukobima na područjima bivše Jugoslavije i u obračunima režima Slobodana Miloševića sa političkim protivnicima i neistomišljenicima u Srbiji.


Molimo vas da razmislite o vašoj podršci
Forumu za bezbednost i demokratiju.
Možete nas podržati na sledeće načine

DONIRAJTE ODMAH