Beograd, 25.12.2023.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DEMOKRATSKA I EVROPSKA SRBIJA JE U OPASNOSTI 


Forum za bezbednost i demokratiju
konstatuje da se nedelju dana nakon parlamentarnih i lokalnih izbora, situacija u Srbiji radikalizovala i pogoršala u neželjenim pravcima pred problemima na koje smo upozorili u našem prethodnom saopštenju.

FBD ističe da smo u nedelji iza nas svedočili da su se podele i konfrotacije političkih rivala povećale i da su ojačale i kako se, što je još opasnije, prenose među građane, na ulicu, otvarajući opasan put prema nasilju i represiji u društvu.

FBD ukazuje da je opozicija u iskušenju i pred ogromnim rizicima i odgovornošću oko izbora pravca daljih aktivnosti i ponašanja, dok je, istovremeno, u situaciji u kojoj bi kao Predsednik Srbije  trebalo da bude integrativni faktor svih građana, pozicija Predsednika Srbije opterećena činjenicom da je njegovo ime nosila izborna lista vladajuće stranke koja je dobila najveći broj glasova.

FBD,  
izuzimajući 1991, 1999. i 2000. godinu ocenjuje da Srbija nikad nije bila u lošijoj situaciji suočavanja s pretnjama koje mogu da dodatno opterete ne samo njenu već ionako komplikovanu političku situaciju u sadašnjosti, već i budućnost Srbije merenu godinama, ako ne i decenijama - što bi obesmislilo i sve dosadašnje mukotrpne pokušajda Srbija kao država i društvo uhvati korak u pridruživanju društvu modernog i demokratskog sveta oličenog u proklamovanom cilju i članstvu u Evropskoj uniji.

FBD upozorava  da je Srbija samo na korak od
najozbiljnijeg ugrožavanja i zaustavljanja i poništavanja njenog dosadašnjeg približavanja EU, pred situacijom u kojoj se umesto nastavka njene demokratizacije i integracije u EU otvaraju putevi u suprotnom pravcu - ka jačanju netolerancije i političke netrpeljivosti i metodama političke borbe koji vode i ka urušavanju demokratije i ka unutrašnjoj reprersiji - i to na načine kojima u Srbiji nije svedočeno još od polovine prošlog veka, ali kojima se u poslednjoj deceniji svedočilo u Rusiji i Belorusiji i tamošnjem ‘‘razrešavanju‘‘ političkih nesuglasica.

FBD naglašava da odgovornost da
se to ne dogodi, a slobode izgube, nosi i opozicija koja mora biti svesna opasnosti i svih rizika pozicija vaninstitucionalne  političke borbe, još više vlast odgovorna u primeni metoda državne sile i državne institucije, ali i Evropska unija, koja ne može mirno posmatrati ono što ugrožava budućnost jednog od njenih, geoplitički i strateški, najvažnijih kandidata za članstvo.

FBD sa zebnjom konstatuje da se sve ovo dešava u danima novogodišnjih praznovanja, nadajući se da ona neće umanjiti potrebnu političku i svaku drugu budnost i odgovornost političkih aktera
voljnih,sposobnih i umešnih da spreče dalji razvoj dogadjaja u nepoženjom pravcu.