Pravni ugao                                                                                                                       
28. novembra 2023. 

                                                                                       Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD
                                    

ŠTA SE SAD DOGAĐA?
DALJE NEĆE MOĆI (2)

Pre tačno nedelju dana, u susret četvrtom pokušaju sazivanja redovne sednice Skupštine Advokatske komore Beograda, tema ovog bloga bila je povratak teme izmena Zakona o parničnom postupku među beogradske advokate.

Tom prilikom istakao sam značaj da se sa te predstojeće sednice Skupštine Komora odbrani od manipulacija kojima Ministarstvo pravde pokušava da izmami njenu saglasnost na tekst zakona čije je otvoreno odbacivanje na sednici Skupštine 5. juna 2021. bila jedna od retkih svetlih tačaka u novijoj istoriji beogradske advokature.

I šta se posle tog bloga dogodilo prošle subote?

Ono što je javnosti poznato jeste da je, nakon tri neuspela pokušaja, uspešno sazvana redovna sednica Skupštine AKB u amfiteatru Radomir Lukić Pravnog fakulteta BU. 

Ono što, međutim, javnost nije imala priliku da čuje jeste da je i ta sednica Skupštine prekinuta za manje od dva sata nakon što je počela sa radom! Zbog, pogađate - nedostatka kvoruma.

Pre nego što je određen prekid sednice, Skupština je uspela da izglasa dodavanje dopunskih tačaka dnevnog reda. A jedna od njih bila je ona koju koju sam - shodno svom blogu u vezi sa spornom radnom verzijom teksta Zakona o izmenama ZPP i događanjima koja su neposredno prethodila Skupštini - na samoj sednici i predložio. Bila je to tek jedna od tačaka za dopunu dnevnog reda , ali koja je – ako je suditi po podršci koju je dobila prilikom glasanja – predstavljala predmet velikog interesovanja prisutnih kolega.

I kad se sad može očekivati nastavak sednice i početak priče o ZPP-u?

Članom 20 Poslovnika Skupštine AKB propisano je da se prekinuta sednica ima nastaviti u roku od 30 dana od dana prekida. Poslednji dan ovog roka ističe 25. decembra.

Ipak, uzimajući u obzir dosadašnju praksu Upravnog odbora, nema razloga za optimizam da će se ovaj rok poštovati. Naime i prilikom zakazivanja poslednje kao i prethodne sednice UO Komore se oglušio o Statutom propisane rokove za ponovno sazivanje Skupštine.

Zašto je važno da se o svemu ovom priča? I na Skupštini AKB? I u javnosti?

Nakon što je prošle subote sedica Skupštine prekinuta među kolegama na advokatskim društvenim mrežama počele su da kruže (još nepotvrđene) informacije da bi onaj tekst nacrta koji je iz ministarstva bio dostavljen na izjašnjavanje i primedbe AKB, mogao da postane finalna verzija nacrta teksta Zakona o izmenama i dopunama ZPP koja bi – kako je,opet, i navodno, rečeno iz ministarstva – ‘‘bila podobna‘‘ (!?!) i tako postane i Nacrt koji bi, bez otvaranja nove javne rasprave(!), mogao da uđe u skupštinsku proceduru.

Ukoliko bi ove informacije bile i zvanično potvrđene, to bi morao biti crveni alarm za celokupnu stručnu javnost, a i širu, koje su, ne tako davne 2021. godine, insistirale baš na tome kako prilikom postupka izmene sistemskih zakona - u kakve nesumnjivo spada Zakon o parničnom postupku – država mora da poštuje sopstvene propise.

Propust da se to i ovog puta ponovi predstavljao bi povijanje glave pred samovoljom zakonima neobručene države – upravo one države iz antologijskog citata profesora Radomira Lukića u kom on upozorava studente, buduće advokate, da će se sa tom i takvom državom morati boriti celoga života.


DALJE NEĆE MOĆI (1)