EU VERZIJA ZSOALBANIAN POST, website koji se uredjuje u Prištini i Tirani, objavio je 11. novembra 2023.
''evropski'' nacrt Statuta Zajednice sprskih opština na Kosovu, koji je, ističe se, prihvatila Priština,
a do kog je došao  bivši inspektor Kosovske obaveštajne agencije (KIA) Burim Ramadani***.
Staut  će sadržati 45 članova i biće podeljen na sedam poglavlja.
ALBANIAN POST navodi da je se taj nacrt više nego 90% isti kao onaj koji je predložio premijer Albanije Edi Rama, a koji je objavljen pre nekoliko dana.
AP je Ramadanijev tekst objavio pod originalnim nasalovom 
>Objavljen je „evropski“ nacrt statuta sa kojim se Vlada složila,
gotovo je identičan statutu koji je predložio Edi Rama<

Prema nacrtu koji je objabio Burim Ramadani sedište Zajednice biće u Severnoj Mitrovici - opštini naseljenoj većinom Srbima - "osim ako opštine članice ne odluče drugačije".

U njemu se navodi da Zajednica, osnovana ovim Statutom, pruža samoupravni okvir za zajednicu kosovskih Srba u okviru postojećeg opštinskog nivoa lokalne samouprave i da neće dobiti dodatna izvršna ovlašćenja u poređenju sa opštinama članicama.

Okvir, kako se ističe, uključuje podršku pružanju koordinisanih usluga u određenim oblastima, uz mogućnost finansijske podrške Srbije i efikasan kanal direktne komunikacije za zajednicu kosovskih Srba u Vladi Kosova preko Ministarstva lokalne uprave. .

Što se tiče finansijske ili druge podrške koju dobija Zajednica, na osnovu ovog nacrta, „ ona će biti predmet nadzora i revizije centralnih organa kako je definisano ovim Statutom i zakonom na snazi“.

Prema ovom nacrtu, Zajednica  će upravljati obrazovnim i zdravstvenim ustanovama " koje direktno finansira Srbija , u skladu sa posebnim procedurama definisanim ovim Statutom iu skladu sa važećim zakonima".

„Srpska obrazovna mreža Kosova i Zdravstvena mreža Kosova biće osnovane kao privatni pružaoci obrazovanja i zdravstva pod odgovornošću Zajednice, naglašavajući Srbiju kao finansijskog davaoca, kao i glavne kancelarije ovih pružalaca usluga koje se trenutno nalaze u Srbiji“, piše tamo.

Upravljanje radom ovih obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kako je predviđeno nacrtom koji je objavio bivši inspektor KIA, rukovodiće Udruženje.

„Ove usluge su oslobođene carinskih i svih drugih obaveza sve dok pružaju usluge u javnom interesu iu skladu sa ovim Statutom.

Dalje, ovaj mehanizam će kreirati sopstvene zvanične simbole: zastavu i grb, dok se navodi da će Zajednica koristiti samo zvanične simbole Zajednice, zajedno sa državnim simbolima Kosova, u skladu sa Zakonom o upotrebi državnih simbola.

U skladu sa važećim zakonom, ističe se u ovom nacrtu, Zajednica će imati pravo da, u okviru nadležnosti svojih članova, sarađuje sa opštinama i institucijama, "uključujući i državne organe u Srbiji" .

Što se tiče centralnih organa  Zajednice, to su Predsednik, Skupština, Vlada i Generalni Revizor Kosova, dok će vrhovni organ ovog mehanizma biti Skupština.

Predviđeno je da Zajednica  može uspostavljati odnose i sklapati ugovore o saradnji sa drugim lokalnim i međunarodnim udruženjima opština, lokalnih vlasti, regiona i drugih jedinica lokalne samouprave u drugim državama.

Ova Zajednica će se, na osnovu ovog nacrta, angažovati na unapređenju i zaštiti prava i interesa zajednice kosovskih Srba, te da u cilju lakšeg vršenja ovih ovlašćenja organi ovog mehanizma imaju pravo da donose propise, odluke, izjave, pravilnike o radu i uputstva.

Što se tiče zdravstvene i socijalne zaštite, Zajednica  će vršiti pune funkcije i nadzor (reguliše, organizuje, koordinira i obavlja poslove) u okviru svojih opštinskih nadležnosti koje se odnose na lokalno unapređenje primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite.

„Zajednica će finansirati i omogućiti izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje medicinskog i socijalnog osoblja svojih članova. Zajednica će finansirati građevinske i infrastrukturne projekte koji se odnose na pružanje zdravstvene i socijalne zaštite.

„Zajednica će finansirati socijalno stanovanje u opštinama članicama. Zajednica  će finansirati ili prikupljati sredstva za podršku socijalnoj zaštiti stanovnika svojih opština članica. Zajednica će finansirati nabavku specijalizovane medicinske opreme po potrebi opštinama članicama i 'Zdravstvenoj mreži Srbije'“, navodi se u ovom nacrtu.

Takođe, ističe se da će ovaj mehanizam, kroz zajedničku komisiju sa centralnim organima vlasti, „olakšati isplatu novčane pomoći iz socijalne zaštite iz Srbije korisnicima sa prebivalištem u opštinama članicama“.

Dok će, u ekonomskom razvoju, Zajedica zastupati interese članova i privrednih aktera koji se nalaze unutar administrativnih granica Udruženja u odnosima sa centralnim vlastima, „kao i sa drugim državnim i privrednim subjektima u regionu i šire, uključujući one iz Srbije“.

Ovaj nacrt statuta govori i o povratnicima na Kosovo, gde se navodi da će Zajednica  „usvojiti mere za podršku održivom povratku raseljenih i izbeglica na Kosovo“.

Zajednica  će, između ostalog, preko svojih članova sufinansirati programe socijalno-ekonomske integracije povratnika. Takođe, Zajednica  će pružati savete i podršku opštinama nečlanicama u vezi sa njihovim politikama i merama povratka.

Jedna od drugih tačaka ovog nacrta statuta kaže da će Zajedica  biti oslobođena dažbina i poreza u ispunjavanju svojih ciljeva, po istom osnovu kao i opštine članice .

Ovo Zajednica  će imati Komisiju za posredovanje, koja će se sastojati od tri predstavnika: jednog iz centralnih institucija, jednog iz Zajednice i predsednika sa kompatibilnošću.

Ako nema saglasnosti o predsedniku, onda predsednika Komisije za posredovanje imenuje Evropska unija.

U međuvremenu, kod regionalnog direktora policije u regionu Severne Mitrovice, četiri gradonačelnika severnih opština dostaviće Ministarstvu unutrašnjih poslova listu kandidata za imenovanje.

Takođe, Zajednica  će moći da savetuje svoje članove da osporavaju ustavnost zakona ili akata Vlade ukoliko postoje takve tvrdnje.

*    radni prevod FBD
**  Nacrt kako ga je objavo Burim Ramadani*** na svom website-u
*** 
Portparol Evropske unije PETER STANO, povodom objavljivanja ovog nacrta Statuta ZSO od na portalu  Burima Ramadanija, koji tvrdi da je to nacrt koji je pripremila EU, kazao je da ne zna ko je Ramadani, i da ne vidi razlog da komentariše bilo šta što on tvrdi ili objavljuje, objavio je u 13.11.2023. portal  Kosovo online prenoseći Euraktiv.
Predlog EU nije javno objavljen jer su diplomatski napori u toku. Nikada ne prenosimo zvanične dokumente o kojima se razgovara i očekujemo isto od partnera, jer je normalna praksa u međunarodnom posredovanju da se proces vodi u poverljivosti“, rekao je Stano, dodajući da je dugogodišnja politika Komisije da ne komentariše informacije o navodnim curenjima.