Beograd, 15.9.2023. 

                                                                  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

                NASTAVITI PREGOVORE BEOGRADA I PRIŠTINE                                                       UZ POSREDOVANJE EU 

Forum za bezbednost i demokratiju
 duboko je zabrinut ishodom sastanka i pregovora između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije koji je održan u Briselu 14. septembra.

FBD stoga i  ponovo ovim putem apeluje na Evropsku uniju, EU i ostale izaslanike njenih članica i SAD koji su involvirani u pregovorima Beograda i Prištine da, u skladu sa ranije preuzetim obavezama, preduzmu sve neophodne korake kako bi se sanirala trenutna situacija u kojoj se našao pregovarački proces i vratio nazad na kolosek postavljen francusko-nemačkim planom i Ohridskim sporazumom.

FBD naglašava da od takvih nastojanja i njihove usaglašenosti zavisi ne samo produktivan nastavak zakočenog pregovaračkog procesa Beograda i Prištine  već i celokupna bezbednosna arhitektura Zapadnog Balkana i EU u celini.

FBD očekuje da će SAD u tim nastojanjima Evrospke unije imati značajnu ulogu i da će one doprineti da EU ustanovi precizne mehanizme usmerene ka pregovaračima kojima će se otkočiti i ubrzati pregovarački proces Beograda i Priištine u okviru  jačanja njihovih persepktiva kao budućih članica EU.

FBD ističe da bi se takvim  koracima osujetila nastojanja i zalaganja onih politika koje insistiraju na  istiskivanju dijaloga između Beograda i Prištine  uz posredovanje EU pod okrilje Ujedinjenih nacija u okviru kojih bi interesi pregovarača iz Beogtrada i Srbije bili potpuno skrajnuti i podređeni interesima suprotstavljenih velikih globalnih sila.

FBD nikako na poslednjem mestu upzorava i da se najnovija događanja u Briselu u Srbiju ne smeju zloupotreljavati kao izgovor za izbegavanje ispunjavanja obaveza preuzetih u dosadašnjem toku Briselskog dijaloga, kao ni za odvraćanje Srbije sa njenog evro-atlantskog puta  koji i dalje predstavlja najbolju garanciju za ostvarivanje nacionalnih interesa Srbije u ovim pregovorima bitnim i za njenu budućnost kao uspešne i moderne evropske države.


 

link