Beograd, 8.avgusta 2023.SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Kraj ''grace'' perioda za Srbiju na Zapadu


Forum za bezbednost i demokratiju 
sa velikom zabrinutošću gleda na pismo koje su predsednici spoljnopolitičkih odbora SAD, Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Ukrajine, Litvanije, Irske, Islanda, Letonije, Češke, Estonije, kao i pojedini poslanici evropskog i britanskog parlamenta i američki kongresmeni Dina Titus i Riči Tores i senator Rob Mendez, uputili  zvaničnicima EU, SAD i Velike Britanije u kom između ostalog navode da treba promeniti pristup prema Srbiji.

FBD
 na to pismo prevashodno gleda sa strahom da bi ga protivnici EU u Srbiji i zagovornici proruskih stavova i gledišta mogli iskoristiti kao dodatni moment povoljan za dalje udaljavanje i pogoršavanje odnosa između EU i Zapada s jedne strane  i  Beograda. 

FBD smatra da sadržina, kao i trenutak u kome je ovo pismo poslato, predstavljaju jasan su znak da je svojevrsni ''grace'' period koji je Srbiji nezvanično dat zbog zaoštravanja odnosa između Kurtija i Zapada definitivno prošao.

FBD  smatra da to pismo pre svega nameće nove i odgovorne obaveze da se još jednom razmotre svi, učinjeni i neučinjeni,  koraci u spoljnoj politici u poslednjih šest meseci i koliko je Beograd pomenuti period iskoristio za jačanje svojih odnosa sa Briselom i Vašingtonom.  

FBD smatra da bi bilo politički i štetno i opasno odbaciti ovo pismo i gledati na njega kao na puki politički pamflet usmeren protiv interesa Srbije i da bi pokušaji olake diskreditacije jasnih  političkih poruka koje to pismo predstavlja ili implicira pre svega svedočilo o suštinskom nerazumevanju pozicije Srbije i u evropskom i u regionalnom kontekstu.